Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Myschool: Έλεγχος και οριστικοποίηση στοιχείων μαθητών με αναπηρία-ειδικές ανάγκες

Με εγκύκλιο που απέστειλε στα σχολεία η υφυπουργός Παιδείας κ.Ζέττα Μακρή, καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έως την Τετάρτη, 1
Φεβρουαρίου 2023:

Α) να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/μαθητριών τα οποία αφορούν τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021- 2022 και

Β) να ολοκληρώσουν την εισαγωγή των στοιχείων για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 αναφορικά με τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/τριών.

Η καταχώριση και οριστικοποίηση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει από όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στις σχετικές καρτέλες του Πληροφοριακού Συστήματος ‘myschool’: «Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών» (Μαθητές -> Στοιχεία Μαθητών -> Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών). Για κάθε ένα από τα σχολικά έτη (2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023) ΟΛΕΣ οι σχολικές μονάδες συμπληρώνουν το πεδίο ΝΑΙ/ΟΧΙ στην καρτέλα: «Γενικά Στοιχεία» (Αρχική -> Ο Φορέας μου -> Γενικά Στοιχεία -> Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες), που αφορά στην ύπαρξη ή μη σε αυτές μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στην περίπτωση «ΝΑΙ», συμπληρώνουν αρχικά τη συγκεντρωτική καρτέλα: «Συγκεντρωτικά Στοιχεία μαθητών/μαθητριών με ΕΕΑ» και στην συνέχεια, εισέρχονται στις επιμέρους καρτέλες (με τυχόν καταχωρισμένα στοιχεία) για διορθώσεις ή εισαγωγή στοιχείων, όπου απαιτείται.

Αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται στον επισυναπτόμενο οδηγό (Οδηγός για την καταχώριση στατιστικών στοιχείων μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) που φοιτούν στα γενικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία), ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΠΣ ‘myschool’.

Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται να εποπτεύσουν τη διαδικασία, να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν την υλοποίηση των ανωτέρω (μέσω των σχετικών στατιστικών αναφορών: «Στατιστικά Στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών») για τα σχολεία ευθύνης τους έως την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να επιβεβαιώσουν εγγράφως την ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. έως την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η καταχώριση στοιχείων στο ΠΣ ‘myschool’ σχετικά με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και να οριστικοποιείται στο τέλος κάθε σχολικού έτους.

Πηγή: alfavita.gr