Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » 5 Επαγγέλματα του Μέλλοντος & Συνδεόμενα προγράμματα Σπουδών από κάθε επιστημονικό πεδίο

5 Επαγγέλματα του Μέλλοντος & Συνδεόμενα προγράμματα Σπουδών από κάθε επιστημονικό πεδίο

Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, εξαιτίας των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των μορίων, κρίνεται σκόπιμη η σωστή πληροφόρηση των μαθητών για τις σχολές και τα επαγγέλματα πριν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο

Παραδοσιακά ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος, πέρα από τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του μαθητή είναι και οι προοπτικές των πεδίων και των επαγγελμάτων. Τα δεδομένα σαφώς και είναι ευμετάβλητα λόγω απρόβλεπτων γεγονότων όπως π.χ. η πανδημία αλλά και οι αλματώδεις εξελίξεις λόγω της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ωστόσο, υφίσταται σημαντικές πηγές πληροφόρησης που μπορούν να μας δώσουν μια ευδιάκριτη εικόνα για πολλούς κλάδους όπως η μελέτη «Επαγγέλματα του Μέλλοντος & Αναδυόμενοι Κλάδοι στα Επιστημονικά Πεδία» που υλοποιείται από την επιστημονική ομάδα των συμβούλων εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας EMPLOY EDU, υπο την εποπτεία του Δρ Ταουσάνη Χρήστου. Σε συνδυασμό με στοχευμένη συμβουλευτικη και ερωτηματολόγια κλίσεων και ενδιαφερόντων, οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μια ιδανική αφετηρία για εύστοχη επιλογή σπουδών και επαγγέλματος. Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένα λοιπόν πεδία που σχετίζονται με κλάδους που αναμένονται να έχουν θετικές τάσεις στην αυριανή αγορά εργασίας.

1. Extended (XR) – Mixed Reality (MR) | Επαυξημένη Πραγματικότητα-Μεικτή Πραγματικότητα

Οι τεχνολογίες VR-AR διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο σε τομείς όπως η ιατρική, η διαφήμιση, ο πολιτισμός κ.λπ. και συνεπώς επιστήμονες των υπολογιστών, προγραμματιστές, στελέχη & απόφοιτοι με συναφείς γνώσεις, ήδη δραστηριοποιούνται, είτε μεμονωμένοι είτε σε διάφορες επιχειρήσεις, δυναμικά. Από επαγγελματίες που είναι σε θέση κάνουν δυνατή τη τρισδιάστατη περιήγηση στο μουσείο της Ακρόπολης μέχρι να σχεδιάζουν ψηφιακά ενδύματα στο Disney Verse, σύντομα οι συναφείς ειδικότητες θα εξελίσσονται σε μια ευρέως διαδεδομένη επαγγελματική ειδικότητα όπως έγινε πριν κάποια χρόνια με τους social media specialists. Παραδοσιακές επιλογές για τον κλάδο αποτελούν τμήματα στο 2Ο & 4Ο επιστημονικό πεδίο όπως Εφαρμοσμένης πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής αλλά και πιο διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών όπως το Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας το οποίο το συναντούμε και στο 1ο επίσης επιστημονικό πεδίο.

2. Γνωσιακές Επιστήμες & Νευροεπιστήμες

Πολύ συχνά ως Γνωσιακή επιστήμη καλείται η διεπιστημονική μελέτη των νοητικών ή γνωσιακών φαινομένων και διαδικασιών. Οι αναδυόμενες τάσεις στη γνωσιακή επιστήμη δημιουργούν νέα δεδομένα και ευκαιρίες για πολλούς μαθητές θεωρητικώνανθρωπιστικών επιστημών που οραματίζονται μια επαγγελματική και επιστημονική πορεία που ξεφεύγει από τις παραδοσιακές οδούς των κλασικών επιστημών. Για παράδειγμα, η Γνωσιακή Γλωσσολογία προσφέρει μία διαφορετική προσέγγιση στη μελέτη της γλώσσας προκειμένου να συνεισφέρει αποτελεσματικά και στην υπολογιστική γλωσσολογία, έναν κλάδο τις εφαρμογές του οποίου τις αξιοποιούμε καθημερινά. Ακόμη και γλωσσικά ελλείμματα που παρατηρούνται σε διάφορες νόσους όπως το Alzheimer, αναδεικνύουν τη σχέση γλώσσας και εγκεφάλου ερμηνεύοντας επίκτητες γλωσσικές διαταραχές! Από την άλλη, οι Νευροεπιστήμες αρχίζουν να αλληλεπιδρούν, ουσιαστικά, με πολλούς τομείς. Η κατανόηση διαφόρων λειτουργιών με αξιοποίηση νευροαπεικονιστικών και συμπεριφορικών δεδομένων είναι αντικείμενο μελέτης κοινωνικών επιστημόνων, ψυχολόγων, ιατρών, βιολόγων προγράμματα σπουδών τα οποία τα συναντούμε σε τμήματα στο 1ο & 3ο συνήθως επιστημονικό πεδίο.

3. Data Analysis | Ανάλυση Δεδομένων

Οι επιστήμονες των δεδομένων βοηθούν φορείς, οργανισμούς και εταιρείες να διαχειρίζονται, να αποθηκεύουν και να προστατεύουν τα δεδομένα τους. Συνεργάζονται με τους μηχανικούς υπολογιστών και λοιπά στελέχη για τη δημιουργία μοντέλων και σχεδίων για δομές των βάσεων δεδομένων, για να εξάγουν και αξιολογούν την ποιότητα των δεδομένων, για να διασφαλίζουν πως τα δεδομένα είναι ασφαλή και ποιοτικά και πολλά ακόμη. Σημαντικά πεδία και μαθήματα για μια σχετική καριέρα στην αρχιτεκτονική δεδομένων αφορούν συστήματα βάσεων δεδομένων, διαχείριση δεδομένων, λειτουργικά συστήματα, ανάλυση συστημάτων. Ενδεικτικά τμήματα που μπορούν να εφοδιάσουν με σχετικές γνώσεις και να αποτελέσουν τη βάση για να δραστηριοποιηθεί μελλοντικά ένας μαθητής σε αυτό το πεδίο είναι: Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μαθηματικών, Ψηφιακών Συστημάτων κ.λπ.

4. Γηριατρική – Γεροντολογία

Λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο του μέσου προσδόκιμου ζωής, τη βελτίωση τόσο των συνθηκών διαβίωσης αλλά και τη διεύρυνση της τρίτης ηλικίας στις ανεπτυγμένες χώρες, η ιατρικη, ψυχολογική και νοσηλευτική μέριμνα των ηλικιωμένων αναδύεται σε μέγα ζητούμενο. Από την διατροφή και την αυτοφροντίδα μέχρι την ανάγκη για διαπροσωπική επικοινωνία και απαιτητικές υπηρεσίες υγείας, η Τρίτη ηλικία πλέον σε πολλές χώρες περιλαμβάνει ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιδιώξουν ένα συγκεκριμένο βιοτικό επίπεδο. Ενδεικτικά τμήματα του τρίτου επιστημονικού πεδίου που μπορούν να εφοδιάσουν με σχετικές γνώσεις και να αποτελέσουν τη βάση για να δραστηριοποιηθεί μελλοντικά ένας μαθητής σε αυτόν τον κλάδο είναι: Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Διατροφής και Διαιτολογίας κ.λπ.

5. Επιχειρηματική Ευφυΐα (BI)

Στους περισσότερους κλάδους και επιχειρήσεις η λειτουργία τους, η λήψη απόφασης και η εξέλιξη τύπους αρχίζει να ξεφεύγει από το προσωποκεντρικό – εμπειρικό μοντέλο και να αναδιαμορφώνεται σε ένα νέο μοτίβο όπου το τελικό αποτέλεσμα είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Ο κύριος ρόλος του εξειδικευμένου στελέχους σε αυτό τον κλάδο είναι η ανάλυση δεδομένων για τον προσδιορισμό τομέων όπου ένας οργανισμός μπορεί να βελτιωθεί και εξειδικεύονται στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων σε οργανισμούς και στην εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων.

Σχετικό πτυχίο με τον κλάδο είναι στη στατιστική, στην επιστήμη των υπολογιστών, στη διοίκηση επιχειρήσεων και φυσικα η συνεχόμενη μετεκπαίδευση σε νέα δεδομένα και ειδικές γνώσεις (SQL, Oracle, Python, Tableau, R κ.λπ.). Ενδεικτικά τμήματα που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να δραστηριοποιηθεί μελλοντικά ένας μαθητής σε αυτό το πεδίο είναι: Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης, Στατιστικής & Ασφαλιστικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, επιλογές δηλαδή που συναντώνται κυρίως στο 4ο και λιγότερο στο 2ο επιστημονικό πεδίο.

Οποιαδήποτε και αν είναι η τελική επιλογή του κάθε μαθητή στο μηχανογραφικό, η εμπειρία μας έχει αποδείξει πως στην παρούσα φάση ο υποψήφιος των Πανελλαδικών καλείται να πάρει μια πρώτη απόφαση που είναι το πρώτο από τα πολλά βήματα που θα κάνει στην καριέρα και την επιστήμη του. Σκοπός είναι, μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, να έρθουμε σε επαφή με σημαντικές πληροφορίες να έχουμε έγκυρη και έγκριτη ενημέρωση ώστε αυτό το πρώτο βήμα να είναι το καλύτερο δυνατό.

Πηγή: alfavita.gr