Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

36ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2023

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει τον 36ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) το Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 σε διαφορετική ώρα έναρξης για κάθε τάξη συμμετεχόντων και συγκεκριμένα:

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: 09.00-12.00

Β ΛΥΚΕΙΟΥ: 12.30-15.30

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: 16.00-19.00

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών θα γίνονται στο exams.eex.gr μέχρι τις 17 Μαρτίου 2023

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διεξάγεται σε 3 φάσεις.

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείουεξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ τάξης.
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Λυκείουεξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄και Β΄ τάξης.
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείουεξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.
Επισυνάπτεται κατάσταση της εξεταστέας ύλης.
 • Στην πρώτη φάση, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται διαδικτυακά σε ώρα που θα αναφέρεται στην διαδικτυακή αίτηση συμμετοχής.
 • Θα ακολουθήσει δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, η οποία θα γίνει στις 7 Μαΐου 2023 και στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν οι πρωτεύσαντες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου της πρώτης φάσης, συγκεκριμένα, τουλάχιστον οι μαθητές και οι μαθήτριες που έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 90 και πάντως σε καμία περίπτωση λιγότεροι από 30 σε κάθε τάξη.
 • Στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού οι μαθητές/τριες εξετάζονται δια ζώσης γραπτά και στην συνέχεια προφορικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΧ ή στα γραφεία του πλησιέστερου Περιφερειακού τμήματος, από Επιτροπή, την οποία θα ορίσει η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.).

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν μαθητές/τριες από αυτούς που θα κληθούν ή η προφορική εξέταση οδηγήσει σε αναδιάταξη των βαθμολογιών τότε θα κληθούν οι αμέσως επόμενοι/ες σε βαθμολογική επίδοση.

 • Μετά τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του Διαγωνισμού, η Ε.Ε.Χ. θα επιλέξει 15 μαθητές/τριες από τη Α’ Λυκείου, 15 μαθητές/τριες από τη Β’ Λυκείου και 15 μαθητές/τριες από τη Γ’ Λυκείου τους οποίους θα βραβεύσει με έπαινο σε ειδική τελετή. Οι 15 μαθητές/τριες της Α Λυκείου θα επιλεγούν απευθείας από τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης.
 • Μετά τη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού επιλέγονται 8 μαθητές/τριες που εξετάστηκαν στα θέματα της Γ΄ Λυκείου και μαθητές/τριες που εξετάστηκαν στα θέματα της Β’ Λυκείου και έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Επίσης επιλέγονται οι ισοβαθμήσαντες με τους προηγούμενους καθώς και όσοι μαθητές/τριες μετείχαν στην Ολυμπιακή Ομάδα του 2022.

Για τους μαθητές/τριες που θα επιλεγούν, η Ε.Ε.Χ. θα φροντίσει για την άσκησή τους στην τρίτη φάση στο τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ και στη συνέχεια για την επιλογή της τελικής ομάδας των τεσσάρων (4) μαθητών/τριών, μετά από εργαστηριακές και θεωρητικές εξετάσεις. Η ομάδα των τεσσάρων (4) μαθητών/τριών θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 55η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 25 Ιουλίου 2023 στην Ελβετία. Επισημαίνεται, ότι τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και σίτισης για τους μαθητές που θα εκπαιδευτούν στο τμήμα χημείας ΕΚΠΑ, αλλά και για τους συμμετέχοντες στην Ολυμπιάδα Χημείας θα καλυφθούν από πόρους της ΕΕΧ.

 • Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική δήλωση στην κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα της οποίας ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών: https://exams.eex.gr/
 • Για την εγγραφή του μαθητή στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού απαιτείται η συναίνεση τόσο του μαθητή, όσο και του κηδεμόνα του στους όρους του Διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό στη φάση της εγγραφής θα πρέπει να αποδεχτεί ο μαθητής και ο κηδεμόνας του τους όρους του Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στην κατάλληλη φόρμα που του γνωστοποιείται πριν την οριστικοποίηση της εγγραφής του.
 • Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΕΧ. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@eex.gr, αλλά και στο τηλέφωνο της ΕΕΧ: 210-38.21.524.
 • Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ότι αφορά στο Διαγωνισμό.
 • Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες για την πρώτη φάση και μια και μισή ώρα (1,5) για τη δεύτερη φάση, μετά τη διανομή των θεμάτων. Θα επιτραπεί η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (scientific calculators).
 • Οι υποψήφιοι με την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαγωνισμού, αποκτούν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Μόνο μέσω αυτών θα είναι εφικτή η σύνδεσή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι κωδικοί αυτοί είναι προσωπικοί και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να δίνονται σε οποιονδήποτε άλλον.
 • Τα θέματα θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα την ώρα έναρξης του Διαγωνισμού, που είναι διαφορετική για κάθε τάξη.
 • Συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αποδοχή των όρων διεξαγωγής του και γι αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό τόσο από τον μαθητή, όσο και από τον κηδεμόνα του το κείμενο συναίνεσης το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στον διαγωνισμό.
 • Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας γίνεται με απόλυτη εναρμόνιση στην

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ.
 • Μετά το πέρας του διαγωνισμού θα γίνει αποτίμηση του διαγωνισμού με συμπλήρωση ερωτηματολογίων που θα σταλούν τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές.

Τα έξοδα μετακίνησης για συμμετοχή στον ΠΜΔΧ (αν προκύψουν τέτοια) στο εσωτερικό της χώρας (προς και από τα διεθνή αεροδρόμια της χώρας) βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

36ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας Εξεταστέα ύλη 2022-2023

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ τάξης. Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄ τάξης.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.

Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ1) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣΆτομα, μόρια, ιόντα – Σύσταση και δομή του ατόμου -Ατομικός αριθμός, μαζικός αριθμός, ισότοπα2) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣΚαταστάσεις της ύλης και μετατροπές καταστάσεωνΜεταβολές (φαινόμενα) – Ιδιότητες3) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΗΣ  ΔΙΑΛΥΜΑΤΑΤαξινόμιση της ύλης – Καθαρές ουσίες και μίγματα – Στοιχεία και χημικές ενώσεις – Ομογενή και ετερογενή μίγματα – Διαλύματα – Περιεκτικότητες διαλυμάτων – Διαλυτότητα.
 2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ– ΔΕΣΜΟΙ1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥΈνα απλό μοντέλο του ατόμου2) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΚατάταξη των στοιχείων στον περιοδικό πίνακαΧρησιμότητα του περιοδικού πίνακα3) ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣΠαράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου – Ιοντικός δεσμός – Ομοιοπολικός δεσμός4) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ  ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕύρεση του αριθμού οξείδωσηςΓραφή χημικών τύπων & Ονοματολογία ανόργανων ενώσεων
 3. ΟΞΕΑ  ΒΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΙΑ  ΑΛΑΤΑΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣΟξείδιαΣύνθεση – Διάσπαση -Απλή αντικατάστασηΔιπλή αντικατάσταση – EξουδετέρωσηΟξέα, βάσεις, οξείδια, άλατα, εξουδετέρωση και… καθημερινή ζωή
 4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ1) ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣΣχετική ατομική μάζα (Ατομικό βάρος) – Σχετική μοριακή μάζα (Μοριακό βάρος) – mol – Σταθερά Avogadro (NA) – Γραμμομοριακός όγκος (Vm)ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣΜονάδες περιεκτικότητας διαλυμάτων – ΔιαλυτότηταΑραίωση και ανάμειξη διαλυμάτων
 Εργαστηριακές ασκήσειςΕύρεση pH διαλύματος με χρήση δεικτών και πεχαμέτρουΧημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντωνΠαρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης
  
Β΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
1.ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ- ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝΧαρακτηριστικές ομάδες – Ομόλογες σειρέςΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝΙΣΟΜΕΡΕΙΑ
 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ –ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣΠετρέλαιο & προϊόντα, βενζίνη, καύση, καύσιμαΝάφθα, πετροχημικάΑλκάνια, μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριοΚαυσαέρια, καταλύτες αυτοκινήτωνΑΛΚΕΝΙΑ  ΑΛΚΙΝΙΑ – ΒΕΝΖΟΛΙΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣΦωτοχημική ρύπανσηΦαινόμενο θερμοκηπίουΤρύπα όζοντος
 4. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣΑΛΚΟΟΛΕΣΤαξινόμηση, Παρασκευές – Αλκοολική ζύμωση – Χημικές ΙδιότητεςΧαρακτηριστικές ιδιότητες των καρβονυλικών ενώσεων
 5. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑΤαξινόμησηΟξικό οξύ, Γαλακτικό οξύ, Βενζοϊκό οξύ
6. ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΕστεροποίηση – Λίπη και έλαιαΣαπούνια –Απορρυπαντικά.
Εργαστηριακές ασκήσειςΠαρασκευή και οξείδωση αιθανόλης (Αλκοτέστ)Όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέωνΠαρασκευή σαπουνιού
Γ’ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥΟμάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας
 Από το Βιβλίο : «ΧΗΜΕΙΑ  ΤΕΥΧΟΣ Α΄» των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη
 Κεφάλαιο 1.Διαμοριακές ΔυναμειςΏσμωση και Ωσμωτική πίεσηΕίναι ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ όλες οι ιδιότητες των υγρών (όπως: ιξώδες, επιφανειακή τάση, τάση ατμών) και η αντίστροφη ώσμωση.
 Από το Βιβλίο : «ΧΗΜΕΙΑ  ΤΕΥΧΟΣ Β΄» των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη
Κεφάλαιο 1ο:ΟξειδοαναγωγήΑριθμός ΟξείδωσηςΟξείδωση – ΑναγωγήΟρισμός των οξειδωτικών και των αναγωγικών ουσιώνΣυμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής πολύπλοκης μορφής με γνωστά προϊόντα
Κεφάλαιο 2ο:ΘερμοχημείαΜεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές.Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσειςΘερμότητα αντίδρασης – ενθαλπία,Ενθαλπία αντίδρασης, καύσης, εξουδετέρωσης, σχηματισμού – ΔΗΠρότυπη ενθαλπία αντίδρασηςΝόμοι θερμοχημείας (Lavoisier – Laplace, Hess)
Κεφάλαιο 3ο:Χημική ΚινητικήΓενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδρασηΤαχύτητα αντίδρασης – Καμπύλη αντίδρασηςΠαράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης –ΚαταλύτεςΝόμος ταχύτητας – Μηχανισμός αντίδρασης
Κεφάλαιο 4ο:Χημική ΙσορροπίαΈννοια χημικής ισορροπίας – Απόδοση αντίδρασηςΠαράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της ΧΙ – Αρχή Le ChatelierΣταθερά χημικής ισορροπίας KcΠηλίκο αντίδρασης Qc
 Κεφάλαιο 5ο:Ιοντική ισορροπίαΟξύ – βάση κατά Bronsted – LowryΒαθμός ιοντισμού – Ισχύς οξέων-βάσεων και μοριακή δομήΙοντισμός οξέων, βάσεων, νερού – pHΕπίδραση κοινού ιόντοςΡυθμιστικά διαλύματαΔείκτες – Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης
 Κεφάλαιο 6ο:Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμωνΑτομικό πρότυπο Bohr, κυματική φύση της ύλης, αρχή αβεβαιότητας, ατομικά τροχιακά, κβαντικοί αριθμοί, αρχές ηλεκτρονιακής δόμησηςΠεριοδικός πίνακας – στοιχεία μετάπτωσης, μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων (ατομική ακτίνα, ηλεκτραρνητικότητα, ενέργεια ιοντισμού)
Κεφάλαιο 7ο:Οργανική Χημείασ – π δεσμοί, υβριδισμός, επαγωγικό φαινόμενοΚατηγορίες οργανικών αντιδράσεων (προσθήκη, απόσπαση, υποκατάσταση, πολυμερισμός, οξειδοαναγωγή, οξέων – βάσεων, αλογονοφορμική αντίδραση)Διακρίσεις – Ταυτοποιήσεις
ΕργαστηριακέςασκήσειςΡυθμιστικά ΔιαλύματαΟγκομέτρηση εξουδετέρωσης
36ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- Α και Β ΦΑΣΗΜΑΡΤΙΟΣ -ΑΠΡΙΛΙΟΣ2023ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ (Α ΦΑΣΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Β ΦΑΣΗ)
36ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  Γ ΦΑΣΗΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ2023ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΚΠΑ ΓΙΑ τους 10-13 ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ

Πηγή: alfavita.gr