3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου –Η προκήρυξη

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρες 12.00-14.00 και θα είναι διαδικτυακός

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ. Πρωτ: Φ15/128336/Δ2 08-11-2023 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. θα πραγματοποιηθεί ο 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου.

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.631.0_el.html#goog_1098651404 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρες 12.00-14.00 και θα είναι διαδικτυακός, ενώ θα πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού χώρου κάθε σχολικής μονάδας.

Όροι συμμετοχής

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, αποκλειστικά, οι μαθητές/τριες που φοιτούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στην Γ τάξη Γυμνασίου, με τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα τους (απαιτείται έγγραφη δήλωση). Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν κωδικούς στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr).Η απόκτηση κωδικού για όσους δεν διαθέτουν είναι εύκολη και πρόσβαση έχουν οι μαθητές τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών γυμνασίων της χώρας. Όλοι οι κωδικοί (παλιοί και νέοι) πρέπει να έχουν κάνει είσοδο τουλάχιστον μία φορά στην πλατφόρμα e-me, ώστε να γίνει δυνατή η αποστολή πρόσκλησης στην κυψέλη του διαγωνισμού.

Ύλη του διαγωνισμού

Η ύλη στην οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές/τριες είναι η διδακτέα ύλη της Γ Γυμνασίου, όπως ορίζεται από την 114626/Δ2 12-10-2023, και συγκεκριμένα τα κεφάλαια 1 (1.1, 1.2), 2 (2.1, 2.2), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6) και 7 (7.1, 7.2) του σχολικού βιβλίου συμπεριλαμβανομένων και όλων των εικόνων, λεζάντων, διαγραμμάτων ασκήσεων, προβλημάτων και παραθεμάτων, καθώς και των προσαρτημένων κειμένων. Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει περίπου 50-70 ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Διαδικασία συμμετοχής

Ο/Η Δ/ντης/τρια ορίζει τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον ίδιο και δύο εκπαιδευτικούς, από τους οποίους ο ένας πρέπει απαραίτητα να διδάσκει Βιολογία και ο δεύτερος κατά προτίμηση Πληροφορική. Η Επιτροπή φροντίζει:

 – Να ενημερώσει σχετικά τους/τις μαθητές/τριες – Να καταρτίσει τον κατάλογο των συμμετεχόντων μαθητών/τριών συμπληρώνοντας την σχετική Φόρμα Συμμετοχής. Το έντυπο το αποστέλλει στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού αποκλειστικά και μόνο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο pdbpev@gmail.com, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 19/4/2024 και θέμα «Συμμετοχές ΠΔΒ Γυμνασίου “ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”» .

 – Να ελέγξει αν όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα e-me. –

–  Να ελέγξει όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό. – Να φροντίσει για την επιτήρηση των διαγωνιζομένων την ώρα του διαγωνισμού.

 

[Πηγή :alfavita.gr]