Πανελλαδικές 2024: Οι 8 δυναμικοί κλάδοι για την αγορά εργασίας και οι συνδεόμενες σπουδές

Πανελλαδικές 2024: Οι 8 δυναμικοί κλάδοι για την αγορά εργασίας και οι συνδεόμενες σπουδές

Πανελλήνιες-Πανελλαδικές 2024: Ποιοι είναι οι 8 δυναμικοί κλάδοι για την αγορά εργασίας και οι συνδεόμενες σπουδές

Συχνά αστάθμητοι παράγοντες είναι αυτοι που επηρεάζουν ένα δυναμικό μέγεθος και μια κατάσταση όπως είναι η αγορά εργασίας.

Παράλληλα, είναι δύσκολο να προβλεφθεί με βεβαιότητα ποια επαγγέλματα θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, καθώς αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι οικονομικές συνθήκες, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι κυβερνητικές πολιτικές.

Το μέγα ζητούμενο είναι βέβαια, γονείς και μαθητές να μπορούν να συνδέσουν κλάδους και επαγγέλματα και με συγκεκριμένες σπουδές και να γνωρίζουν ποια τμήματα τους παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια να εργαστούν μελλοντικά σε αυτούς.

Υπο αυτό το πρίσμα, παραθέτουμε ορισμένους κλάδους που ήδη δείχνουν την αυξανόμενη δυναμική τους στη χώρα μας και είναι πιθανό να συνεχίσουν να έχουν υψηλή ζήτηση:

1. Τεχνολογία και επιστήμη των δεδομένων: Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στους περισσότερους χώρους εργασίας, οι επαγγελματίες με γνώσεις και δεξιότητες σε τομείς όπως η κωδικοποίηση, η ανάλυση δεδομένων και η μηχανική μάθηση είναι πιθανό να έχουν υψηλή ζήτηση. Τμήματα Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ και αρκετά ακόμη θα σας εφοδιάσουν με γνώσεις για εδώ.

2. Τουρισμός: Η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, οπότε οι θέσεις εργασίας στον τομέα του τουρισμού, όπως οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι ξεναγοί και οι διευθυντές ξενοδοχείων, είναι πιθανό να έχουν υψηλή ζήτηση. Παράλληλα, έμμεσα ενισχύεται και η δυναμική άλλων κλάδων καθώς ο Τουρισμός είναι μια «βαριά» βιομηχανία.

 Από αποφοίτους με εξειδίκευση στην προβολή και τη ψηφιοποίηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς μας (όπως π.χ. οι απόφοιτοι του τμηματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας) μέχρι οικονομικά στελέχη με εξειδίκευση στη βιώσιμη ανάπτυξη (π.χ. αποφοίτους Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης), αναμένεται σταδιακά να ενισχύεται ο αριθμός θέσεων και επιχειρήσεων που σχετίζονται με την υποστήριξη αυτου του δυναμικού πυλώνα της Ελληνικής οικονομίας

3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Ελλάδα στοχεύει να αυξήσει το μερίδιό της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οπότε οι θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό, όπως μηχανικοί, τεχνικοί και διαχειριστές έργων, είναι πιθανό να έχουν υψηλή ζήτηση. Συνεπώς, Μηχανικοί περιβάλλοντος, Α.Π.Ε. κλπ εδώ έχουν ενεργό ρόλο και εμπλοκή.

4. Ναυτιλία: Ολοένα και περισσότερο η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα ενισχύει τη θέση της στο παγκόσμιο στερέωμα δημιουργώντας επακόλουθα περισσότερες και νέες θέσεις εργασίας για αποφοίτους Ναυτιλιακών Σπουδών, Α.Ε.Ν. και συναφών επαγγελμάτων της Θάλασσας.

5. Κοινωνική εργασία: Επαγγελματίες με γνώσεις και δεξιότητες σε τομείς όπως η κοινωνική εργασία, η συμβουλευτική και οι κοινοτικές υπηρεσίες είναι πιθανό να έχουν υψηλή ζήτηση, καθώς η χώρα παραδοσιακά αντιμετωπίζει κοινωνικά ζητήματα όπως η φτώχεια, η ανισότητα και η μετανάστευση. Τμήματα όπως αυτά της Κοινωνικής Εργασίας είναι από τα πλέον συνδεόμενα για αυτούς τους κλάδους.

6. Κατασκευές: Καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να ανακάμπτει από την οικονομική κρίση, θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο, όπως αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διαχειριστές έργων, είναι πιθανό να έχουν υψηλή ζήτηση. Εξάλλου, η σταδιακή άνοδος στον κατασκευαστικό κλάδο με την παράλληλη ανάπτυξη mega projects όπως το Ελληνικό και άλλα, δημιουργεί -αργά και σταθερα- νέες θέσεις εργασίας.

7. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Καθώς η ψηφιακή οικονομία και οι διαδικτυακές υπηρεσίες επεκτείνονται, αυξάνεται η ανάγκη για εμπειρογνώμονες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για την προστασία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, απάτες και παραβιάσεις δεδομένων. ΗΜΜΥ, Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεματικής και αρκετά ακόμη τμήματα, παρέχουν γνώσεις και υπόβαθρο για τον αυριανό αναλυτή Κυβερνοασφάλειας.

8. Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας: Καθώς η παγκόσμια οικονομία διασυνδέεται ολοένα και περισσότερο, οι επαγγελματίες με γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας θα έχουν μεγάλη ζήτηση για να διασφαλίσουν την ομαλή και αποτελεσματική ροή αγαθών και υπηρεσιών. Η χώρα μας είναι ένα σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο ενώ και η σταδιακή ενίσχυση και αναβάθμιση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενισχύει το ρόλο της και τη θέση της σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Συνεπώς τμήματα όπως το Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή στελέχη με μετεκπαίδευση στα Logistics θα βλέπουν να ενισχύεται η απασχολησιμότητα τους

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά εργασίας εξελίσσεται συνεχώς και τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση θα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Είναι σημαντικό για τα άτομα να έχουν επίγνωση της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας και να αναπτύσσουν και να ενημερώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικά. Φυσικά καταλυτικό ρόλο στο σχεδιασμο της σταδιοδρομίας τους διαδραματίζει ο εύστοχος επαγγελματικός προσανατολισμός ώστε πέρα από τις προοπτικές των επαγγελμάτων, να ανακαλύψουν τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους που μπορούν να αναπτυχθούν γόνιμα σε ένα επαγγελματικό ή επιστημονικό κλάδο.

Επιμέλεια σύνταξης: Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL – Μαθηματικός, www.diakrotima.gr

[Πηγή: alfavita.gr]