Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Τεχνολογίας: Προωθώντας την Καινοτομία 2024

Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Τεχνολογίας:

Προωθώντας την Καινοτομία 2024 για μαθητές και μαθήτριες όλης της χώρας την Τετάρτη 17, Πέμπτη 18, Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 δια ζώσης στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών ή/και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πέλλας και εξ αποστάσεως

Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο «Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Τεχνολογίας: Προωθώντας την Καινοτομία» (2024) (στο κείμενο που ακολουθεί θα αναγράφεται ως “φεστιβάλ”) έχουν δικαίωμα συμμετοχής (για παρουσίαση ή παρακολούθηση) όλοι οι μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου τους. Πριν την διεξαγωγή του φεστιβάλ, θα απαιτηθεί έγγραφη συναίνεση των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών/-τριών που εμπλέκονται σε παρουσίαση έργου, αφού προηγουμένως ενημερωθούν σχετικά από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.

Στο φεστιβάλ μπορούν να συμμετάσχουν, σε κλίμα ισότητας και με πνεύμα συμπερίληψης, μαθήτριες και μαθητές ανεξάρτητα από φυλή, τάξη, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, αναπηρία, θρησκεία, εθνική προέλευση.

Περιεχόμενο του Φεστιβάλ

Παρουσιάσεις μαθητικών ομάδων (οι οποίες θα κάνουν αίτηση παρουσίασης –φόρμα A΄, σελ. 7– και θα εγκριθούν από την επιστημονική επιτροπή), δηλ. επίδειξη και παρουσίαση (από μαθητές):
– έργων υλισμικού (hardware), π.χ. ρομποτικοί μηχανισμοί, συστήματα μικροελεγκτών με αισθητήρες, κατασκευές (π.χ. «έξυπνο σπίτι», «έξυπνη πόλη», κλπ),
– πειραμάτων με χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού, π.χ. μικροελεγκτών, προϊόντων 3D σχεδίασης & εκτύπωσης, άλλων συσκευών κλπ,
– έργων ή πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν με χρήση ειδικού λογισμικού (π.χ. TINKERCAD, phyphox κ.ά.).

Παρουσιάσεις εκπαιδευτικών (οι οποίοι/-ες θα κάνουν αίτηση παρουσίασης –φόρμα Β΄, σελ. 7– και θα εγκριθούν από την επιστημονική επιτροπή) καινοτόμων δράσεων εκπαιδευτικήςρομποτικής (τεχνολογίας, γενικότερα), διδακτικών σεναρίων, καλών  κλπ.

Workshops/εργαστήρια:
Υλοποίηση: Πολάτογλου Χαρίτων, Τσιαστούδης Δημήτριος, Μαΐδου Ανθούλα.
Θέματα: (i) Δημιουργία και λειτουργία κυκλωμάτων με μικροελεγκτές (Arduino κ.ά.),
(ii) Δημιουργία αντικειμένων 3D-σχεδίασης.

Τρόπος και τόπος διεξαγωγής του φεστιβάλ:

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί:

α) δια ζώσης στην αίθουσα διαλέξεων και στο φουαγιέ (ως έκθεση) του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών ή/και στην γειτονική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πέλλας.

β) εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου)

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών κάθε Σχολείου για τη συμμετοχή στο φεστιβάλ.

Όλα τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στις παρουσιάσεις θα λάβουν βεβαίωση (ή έπαινο) για τη συμμετοχή τους, η οποία θα τους σταλεί ηλεκτρονικά (μέσω e-mail). Επίσης, όλα τα πρόσωπα που θα παρακολουθήσουν δραστηριότητες του Φεστιβάλ θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης

Διαβάστε εδώ τις αναλυτικές πληροφορίες.

[Πηγή : edweek.gr]