Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΦΕΚ: 10η αλλαγή ονομασίας υπουργείου Παιδείας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς από το υπουργείο Πολιτισμού μεταφέρονται στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων:

(α) η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

(β) η Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού,

(γ) το Αυτοτελές Τμήμα Νομικού Συμβούλου του Κράτους για τα θέματα που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ,

(δ) το Αυτοτελές Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

(ε) το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

(στ) το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και

(ζ) το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Νέα μετονομασία της Γενικής Γραμματείας  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού  μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Το υπουργείο Παιδείας “βαφτίστηκε” εννιά φορές, παίρνοντας τις ακόλουθες ονομασίες:

 ,,,,,, – 1926     Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως

1926 – 1949     Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας

1949 – 1955     Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας

1955 – 2009     Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

2009 – 2012     Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

2012 – 2013     Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

2013 – 2015     Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2015/1 – 2015/9     Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

2015/9 –  2019     Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

2019 -2023  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2023 (27-6) έως και σήμερα υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Πηγή: esos.gr