Υπ. Παιδείας: Σχετικά με τον αριθμό μαθητών ανά τάξη και την οργανικότητα εκπαιδευτικών στα σχολεία.

 

Υπ. Παιδείας: Σχετικά με τον αριθμό μαθητών ανά τάξη και την οργανικότητα εκπαιδευτικών στα σχολεία

4

Έγγραφο της υφυπουργού Παιδείας Ζ. Μακρή προς τη Βουλή παρουσιάζει τον αριθμό μαθητών ανά τάξη και προσδιορίζει την οργανικότητα στα σχολεία.

Αυτό τονίζει η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή σε γραπτή απάντηση, ύστερα από ερώτηση στη Βουλή σχετικά  με τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών και τον αριθμό μαθητών ανά τάξη.

Ο αριθμός μαθητών ανά τάξη και η οργανικότητα των εκπαιδευτικών στα σχολεία

Σύμφωνα με το έγγραφο:

Αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Δημοτικό Σχολείο

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Δημοτικό Σχολείο καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2, του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α ́109 ) όπως ισχύει: «Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι πέντε (25). Από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα πέντε (15) ανά τμήμα».

Η οργανικότητα

Η οργανικότητα για τα δημοτικά σχολεία προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς έναν (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά εικοσιπέντε (25) μαθητών προς έναν (1) δάσκαλο  σύμφωνα με την Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 (Β ́ 1507) Κ.Y.A..

Αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο καθορίζεται στους είκοσι πέντε (25) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 της παρ. 2 του ΠΔ 79/2017 (Α’109) όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4589/2019 (Α ́13) τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια, ή πολυθέσια.

Η οργανικότητα

Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια.

Στις σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών/τριών, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι πέντε (5) ενώ στα διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι δέκα πέντε (15) σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α ́111).

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και Λύκεια

Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικών Λυκείων ισχύει η με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 Κ.Υ.Α. (Β ́ 2451). Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει το άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70).

[Πηγή:edweek.gr]