Υπ. Παιδείας: Δημιουργία πλατφόρμας για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Δημιουργία πλατφόρμας για τις ανάγκες του Υπουργείου, για την εξυπηρέτηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση και την πιστοποίηση ατόμων στα οποία η Πολιτεία παρέχει βοήθεια κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης απηύθυνε σχετική Πρόσκληση  προς την Κοινωνία της  Πληροφορίας για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν  από το ΤΠΑ.

Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται κονδύλι 3.472.000 ευρώ.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Η υπό κατασκευή ηλεκτρονική πλατφόρμα αποσκοπεί, στη δημιουργία Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, ώστε να απαλλαγεί μία μερίδα του πληθυσμού από την συνεχή υποβολή εγγράφων και ελέγχου αυτών.

Θα είναι δε σύμφωνη με τις μεταρρυθμιστικές θεσμοθετήσεις του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την παροχή Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών προς όλους τους μαθητές της χώρας (δηλαδή των ΟΔΥ που επισκέπτονται τα σχολεία).

Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των εργασιών των Ομάδων Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΟΔΥ) που προβλέπεται να επισκέπτονται σχολεία όλων των βαθμίδων προκειμένου αφενός να αναγνωρίσουν άτομα που χρήζουν ειδικής βοήθειας και, αφετέρου, να αξιολογούν τακτικά την εξέλιξη σε άτομα που ήδη λαμβάνουν ειδική βοήθεια στην εκπαίδευσή τους, μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Οι ομάδες ΟΔΥ θα αποτελούνται από επιστημονικά στελέχη και θα επισκέπτονται κατά τακτά διαστήματα τα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια).

Ο αριθμός των κλιμακίων αυτών ορίζεται ανά αριθμό μαθητών (περίπου 1 ανά 1000 μαθητές στην Πρωτοβάθμια Παιδεία και 1 ανά 2500 στην Δευτεροβάθμια Παιδεία).

[Πηγή :edweek.gr]