Υπουργείο στο esos: Μέχρι 70 απουσίες μπορούν να δικαιολογήσουν οι μαθητές, λόγω κόβιντ ή εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού

Έχουν τη δυνατότητα να δικαιολογήσουν απουσίες 5+5 ημερών

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δικαιολογήσουν απουσίες 5+5 ημερών, εφόσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. 

Τη διευκρίνισε αυτή έκανε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του esos.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές μπορούν να δικαιολογήσουν μέχρι 70 απουσίες και συγκεκριμένα:

  • 35 απουσίες για κόβιντ, και
  • 35 απουσίες για   εποχικές  ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού

Επιπλέον οι μαθητές έχουν δικαίωμα να κάνουν άλλες 114 αδικαιολόγητες απουσίες.

Η νέα εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.

Α. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 1ης Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024.

Β. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Γ. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος την οποία υπέγραψε   η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, η οποία εκδόθηκε προ ημερών ισχύει αναδρομικά από το Σεπτέμβριο και για όλο    το σχολικό έτος 2023- 2024,   ορίζει τα εξής:

Α. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-24.

Β. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι/ες, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στον/στη Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμενο/η των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR).

Γ. Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της.

Δ. Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

[Πηγή: esos.gr]