Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Υπουργείο Παιδείας: Ομάδα εργασίας για την Έγκαιρη Εκπαιδευτική Παρέμβαση

Υπουργείο Παιδείας: Ομάδα εργασίας για την Έγκαιρη Εκπαιδευτική Παρέμβαση

Τη σύσταση και συγκρότηση άμισθης Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την εισήγηση Σχεδίου Δράσης αναφορικά με την Έγκαιρη Εκπαιδευτική Παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφάσισε η υπουργός Παιδείας.

Εργο της ομάδας εργασίας θα είναι:

α) Εισηγείται το πλαίσιο, τη στοχοθεσία και τους βασικούς άξονες του Σχεδίου Δράσης για την Έγκαιρη Εκπαιδευτική Παρέμβαση, θέτει επιμέρους επιχειρησιακούς στόχους, δείκτες επίτευξης και χρονοδιαγράμματα.

β) Συντάσσει και υποβάλλει εκθέσεις για σχετικά ζητήματα.

Γ) Παρέχει συστάσεις για βελτιωτικές τροποποιήσεις και προσαρμογές, όπου αυτές απαιτούνται.

Τα μέλη της ομάδας:

https://d7a495cca2b409b6f514903e9a509eba.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html α) Αριστέα Φύσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, Συντονίστρια.

β) Αναστασία Βλάχου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαιδευτικής Ένταξης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Ε.Κ.Π.Α.), Αναπληρώτρια Συντονίστρια.

γ) Αλέξανδρος – Σταμάτης Αντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), μέλος.

δ) Ιωάννης Μπουσδούνης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

ε) Αλεξάνδρα Νάκου, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, αποσπασμένη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Διεύθυνσης Α’θμιας και Β’θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, μέλος.

στ) Ευγενία Παναγιωτοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’, Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

ζ) Αθηνά-Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’, Προάσπισης Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία και/ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

η) Παπαβρόντος Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Β’, Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

θ) Μαρία Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Α’ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του τμήματος Α’, Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μέλος.

ι) Ευστράτιος Χατζηχαραλάμπους, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Βαθμό Α’, μέλος και Κασσιανή Ντέρου, υπάλληλος του Τμήματος Γ’ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Βαθμό Α’, αναπληρωματικό μέλος.

ια) Έλενα Σουκάκου, μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (Ε.Α.Π.), μέλος.

ιβ) Δήμητρα Νίκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέλος και Ευαγγελία Ζέρβα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας με διάθεση στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναπληρωματικό μέλος.

ιγ) Αλεξία Πρασούλη, Αναπτυξιακή Παιδίατρος της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, μέλος και Κλημεντοπούλου Αλεξάνδρα, Αναπτυξιακή Παιδίατρος της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, αναπληρωματικό μέλος.

ιδ) Βασιλική Σιαμαντά, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, νηπιαγωγείο Περιγιαλίου Κορινθίας, μέλος.

ιε) Φωτεινή Ζαφειροπούλου, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), μέλος και Δημήτριος Λογαράς, Επιστημονικό στέλεχος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), αναπληρωματικό μέλος.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Αθηνά Δολιώτη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως αναπληρώτρια Γραμματέας της εν λόγω Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Αναστασία Παπαδάκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας συνεδριάζουν τακτικά μία φορά ανά μήνα από τη συγκρότησή της και, εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή αυτής ή αίτημα των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών της. Τα μέλη προσκαλούνται από τον Συντονιστή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και η πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Ομάδα Εργασίας βρίσκεται σε απαρτία εφόσον: α) παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και β) μεταξύ των παρόντων μελών περιλαμβάνεται ο Συντονιστής ή και ο Αναπληρωτής Συντονιστής.  Οι αποφάσεις της Ομάδας Εργασίας λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Συντονιστή.  Στην Ομάδα Εργασίας δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες που μπορούν να διευκολύνουν το έργο της με τη διατύπωση σχετικών απόψεων.

Πηγή: alfavita.gr