Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΥΠΑΙΘ: Ανάδειξη των ελληνικών Π.ΕΠΑΛ., Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ. από το ACVT.

Ανάδειξη των Π.ΕΠΑΛ., Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ. στο πλαίσιο της καινοτομίας από το ACVT

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Επαγγελματική Κατάρτιση (Advisory Committee for Vocational Education and Training) που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 7 & 8.12.2022 και στην οποία συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος, αναδείχτηκαν οι εθνικές προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας οι οποίες συνάδουν με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και τους στόχους της Σύστασης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και της Διακήρυξης του Osnabrück.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της καινοτομίας και αριστείας, έγινε ειδική αναφορά στην Ελλάδα για την ίδρυση των 25 Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑΛ.) και των 15 Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF).

Αντικείμενα συζήτησης στη συνεδρίαση του ACVT αποτέλεσαν, επίσης, το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023, τα Εθνικά Σχέδια Εφαρμογής, η ψηφιακή μετάβαση, τα ευρωπαϊκά επαγγελματικά περιγράμματα, η ψηφιοποίηση της ΕΕΚ, τα μικρο-διαπιστευτήρια, καθώς και οι ατομικοί λογαριασμοί μάθησης.

Πηγή: alfavita.gr