Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Την τροποποίηση της  απόφασης«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 4578)ως προς το τίτλο του Τεχνολογικού-Επαγγελματικού μαθήματος «Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.

Συγκεκριμένα, διαγράφεται η λέξη «Χρηματοοικονομική» από τον τίτλο του προαναφερθέντος μαθήματος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. Βάσει των ανωτέρω το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., προβλέπει απόφαση της υφ. παιδείας Ζ. Μακρή, ως εξής: διαμορφώνεται ως εξής:

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθη- μάτων «Εισαγωγή στη Λογιστική», «Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές» και «Χρήση Η/Υ».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ9/103460/Δ4/ 25-08-2022(Β’4578)απόφαση της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πηγή: esos.gr