Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023 του Υπουργείου Παιδείας – Οι στόχοι για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία

Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023 του Υπουργείου Παιδείας – Οι στόχοι για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές του ΥΠΑΙΘ

Στο Σχέδιο Δράσης 2023 (επιτελική σύνοψη) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που παρουσιάζουμε σήμερα, περιέχεται, μεταξύ άλλων, το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το χρονοδιάγραμμα της επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και αξιολόγησης στελεχών και της ολοκλήρωσης επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, αλλά και τα χρονοδιαγράμματα των επιμορφώσεων και των λοιπών δράσεων του ΥΠΑΙΘ.

Μεταξύ άλλων περιέχεται:

Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου & ΝΠΔΔ  

171.135

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2023)

Ταμειακό σύνολο (σε χιλ. €) 6.080.504

Αξιολόγηση σχολικών μονάδων (2η χρονιά εφαρμογής)

Κατάθεση Ετήσιου Απολογισμού 100% (14.000 σχολικές μονάδες) 2ο τρίμηνο 2023

-Αξιολόγηση Σχολείων – υλοποίηση: κατάθεση ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού όλων των σχολικών μονάδων (100%).

-Καλλιέργεια κουλτούρας αξιολόγησης προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες της κάθε σχολικής μονάδας, να δημιουργηθεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή τους και να αναδειχθούν οι επιτυχίες της κάθε μονάδας.

-27 στις 39 χώρες στην έρευνα Education at a Glance του ΟΟΣΑ (2015) έχουν θεσμοθετήσει την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων (https://www.oecdilibrary.org/education/education-at-a-glance-2015_eag-2015-en). Στην Ελλάδα θα είναι η δεύτερη φορά που θα εφαρμοστεί καθολικά.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Έναρξη Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών 1ο τρίμηνο 2023

Ο ν. 4823/2021 θεσμοθέτησε τη διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως απαραίτητο μέτρο για (α) τη θέσπιση ενός ισχυρού μηχανισμού ανατροφοδότησης και (β) την αποτελεσματική αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η αποτίμηση γίνεται στα εξής πεδία: Α1) γενική και ειδική διδακτική, Α2) το παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης, Β) υπηρεσιακή συνέπεια & επάρκεια εκπαιδευτικού

Επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και αξιολόγηση στελεχών και ολοκλήρωση επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Επιλογή 14.000 σχολικών διευθυντών, αξιολόγηση Περιφερειακών Διευθυντών 1ο και 2ο τρίμηνο 2023

Ο ν. 4823/2021 θεσμοθέτησε θέσεις στελεχών με αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα, τον εξορθολογισμό της διαδικασίας επιλογής στελεχών και την ουσιαστική συμβολή των στελεχών αυτών τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής στελεχών από τον νόμο.

Στελέχη Εκπαίδευσης: Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (13), Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας (1ο τρίμηνο), Επόπτες Ποιότητας (1ο τρίμηνο), Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ (2ο τρίμηνο), Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων (2ο τρίμηνο)

Οι νέες Δομές Εκπαίδευσης αποτελούν κρίσιμο πυλώνα, τόσο για την αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη του αυτόνομου σχολείου, όσο και για την εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Νέα Προγράμματα Σπουδών (Νηπιαγωγείο ως Λύκειο) και Επιμορφώσεις

Ολοκλήρωση νέων προγραμμάτων σπουδών και πιλοτικής εφαρμογής τους καθώς και διεξαγωγή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Εξορθολογισμός διαχείρισης εκπαιδευτικού δυναμικού – Βελτίωση του συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτικού δυναμικού με στόχο την βέλτιστη κατανομή του

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας – Περαιτέρω ενίσχυση του σχολικής επαγγελματικού προσανατολισμού

Άλλες δράσεις

Επέκταση και αναβάθμιση Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων Επέκταση του δικτύου πρότυπων και πειραματικών σχολείων σε συνδυασμό με στοχοθεσία για την συνεχή αναβάθμισή τους

Ενίσχυση Ασφάλειας Σχολικού Περιβάλλοντος Ενίσχυση του σχολικού περιβάλλοντος ως ένα ασφαλές και υγιές πλαίσιο με δράσεις κατά φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού

Ενίσχυση της αυτονομίας σχολικών μονάδων – Περαιτέρω ενδυνάμωση της αυτονομίας σχολικών μονάδων στην διαχείριση εσωτερικών ζητημάτων 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος («Ελληνική PISA») – 2η χρονιά εφαρμογής

Διαβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων – Δεξαμενή για την άντληση κοινών εξεταστικών θεμάτων ανά την Επικράτεια

Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023 περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1. Ταυτότητα Υπουργείου

2. Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές

2i. Στόχος 1: Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εμπιστοσύνη στο Δημόσιο Σχολείο

2ii. Στόχος 2: Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Για ένα Αναβαθμισμένο Δημόσιο Πανεπιστήμιο

2iii. Στόχος 3: Ανάδειξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από Λύση Ανάγκης για Λίγους, σε Συνειδητή Επιλογή και Εργαλείο Απασχόλησης για Πολλούς

2iv.  Στόχος 4: Εγγύηση και Προστασία Θρησκευτικής Ελευθερίας

2v. Στόχος 5: Κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης

3. Διατύπωση Οριζόντιων Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές

3i.  Στόχος I: Προαγωγή της Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Στόχος ΙI: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών

Στόχος ΙII: Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Πηγή: alfavita.gr