Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το ΑΣΕΠ έδωσε λάθος απάντηση σε θέμα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στον οποίο συμμετείχαν 76.799 υποψήφιοι

Λανθασμένη απάντηση   στην “εξέταση γνώσεων”, όπου εξετάστηκαν  76.799 υποψήφιοι του Πανελλήνιου διαγωνισμού στις 4  Μαρτίου, έδωσε το ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα το ΑΣΕΠ ζήτησε από τους υποψηφίους να απαντήσουν στο ερώτημα:

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:
α. είναι υποχρεωτικά ένας από τους αρχηγούς των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης β. είναι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
γ. εκλέγεται από τo Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
δ. εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το ΑΣΕΠ στις απαντήσεις που έδωσε στη συνέχεια έκρινε   ως σωστή το  “δ.” , δηλαδή ότι  “εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”   ενώ το σωστό είναι το “γ.” ότι “εκλέγεται από τo Ευρωπαϊκό Συμβούλιο”.

Η λανθασμένη απάντηση προκάλεσε τη διαμαρτυρία υποψηφίων , πολλοί εκ των οποίων, ως απόδειξη της σωστής , απέστειλαν αντίγραφο του σχετικού κειμένου από την  ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΑΣΕΠ όταν διαπίστωσε ότι οι υποψήφιοι είχαν δίκαιο  ανάρτησε στην ιστοσελίδα του  νέα απαντητικό δελτίο με τη διορθωμένη την απάντηση.

Προηγήθηκαν τα προβλήματα την ημέρα των εξετάσεων

Το ΑΣΕΠ απέστειλε οδηγία στο μάθημα “Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας”,   στα Εξεταστικά Κέντρα, το Σάββατο 4 Μαρτίου, στις 12.27 μ.μ. περίπου, ημέρα διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, τον υποψηφίων για την πρόσληψη στο δημόσιο.

Η έκτακτη οδηγία δόθηκε , αφού πλέον πολλοί υποψήφιοι, είχαν παραδώσει τα γραπτά τους, και  ήδη είχαν  αποχωρήσει από τα Εξεταστικά Κέντρα.

Η παράταση διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά 30 λεπτά, στάλθηκε στα Εξεταστικά Κέντρα στις 11.47 π.μ. περίπου.

Την  έκτακτη οδηγία το ΑΣΕΠ την αιτιολόγησε  ως εξής: “Λόγω μεμονωμένων αρχικών δυσχερειών που εμφανίστηκαν στην ποιότητα της αναπαραγωγής θεμάτων , δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους, εφόσον επιθυμούν, να μεταβάλουν την αρχική τους απάντηση και να συμπληρώσουν τη νέα τους επιλογή στο αντίστοιχο κουτάκι του απαντητικού φύλλου”.

Πηγή: esos.gr