Τι ισχύει ως προς τις εγγραφές – μετεγγραφές μαθητών όταν την επιμέλεια έχει ένας εκ των δυο γονέων

«Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο»

Η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή απαντάει στην ερώτηση βουλευτών, σχετικά με τις εγγραφές μαθητών όταν την επιμέλεια έχει ένας εκ των δυο γονέων.

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Αναφορικά με ζητήματα σχετικά με την αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄81).

Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου στο πεδίο των εγγραφών/μετεγγραφών μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, ζήτημα το οποίο θίγεται στο εν λόγω ερώτημα, σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. εξέδωσε την αρθμ. πρωτ. Φ1/117162/ΓΔ4/20-9-2021 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης» για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Η εν λόγω εγκύκλιος ενημερώνει τις σχολικές μονάδες για τη δημοσίευση του παραπάνω Νόμου, είναι ερμηνευτική των διατάξεών του και εκδόθηκε προς διευκόλυνση των σχολικών μονάδων.

Δείτε εδώ την απάντηση

[Πηγή :alfavita.gr]