Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σύλλογοι Γονέων: Τι ισχύει για τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εάν τα έσοδα τους αφορούν μόνο σκοπούς που αναφέρει το καταστατικό τους (πχ συνδρομές μελών, έσοδα από εκδηλώσεις, κ.α.).

Σύλλογοι Γονέων που διαθέτουν ΑΦΜ και τους έχει έρθει ηλεκτρονικό μήνυμα για καταβολή φορολογικής δήλωσης μπορούν να απευθυνθούν στην οικεία Εφορία και να απαιτήσουν την μη καταβολή Φορολογικής Δήλωσης – εάν τα έσοδα τους αφορούν μόνο σκοπούς που αναφέρει το καταστατικό τους (πχ συνδρομές μελών, έσοδα από εκδηλώσεις, κ.α.).

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) ξεκαθαρίζοντας τι ισχύει για τη φορολόγηση των συλλόγων γονέων. η ΑΣΓΜΕ επικαλείται και την παρ. 5 του άρ.68 του ν.4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, όπου γίνεται σαφής αναφορά ότι “οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων που δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος”‘

Όλη η ανακοίνωση της ΑΣΓΜΕ

Για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και τις Φορολογικές Δηλώσεις των Οργανώσεων Γονέων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΓΠΣΔΔ που είναι αναρτημένη στο site της από 23/12/2020 και αφορά διευκρινίσεις σχετικά με τους υπόχρεους πιστοποίησης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην παρ.3 (γ) γίνεται σαφής αναφορά ότι δεν είναι υπόχρεοι “οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων που αποκτούν έσοδα αποκλειστικά και μόνο κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 68 ν.4172/2013”.

Επίσηςσύμφωνα με την παρ. 5 του άρ.68 του ν.4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος γίνεται σαφής αναφορά ότι “οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων που δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος”‘

Ως εκ τούτου, Σύλλογοι Γονέων που διαθέτουν ΑΦΜ και τους έχει έρθει ηλεκτρονικό μήνυμα για καταβολή φορολογικής δήλωσης μπορούν να απευθυνθούν στην οικεία Εφορία και να απαιτήσουν την μη καταβολή Φορολογικής Δήλωσης – εάν τα έσοδα τους αφορούν μόνο σκοπούς που αναφέρει το καταστατικό τους (πχ συνδρομές μελών, έσοδα από εκδηλώσεις, κ.α.).

Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και χρόνια η ΑΣΓΜΕ και οι Ομοσπονδίες Γονέων με υπομνήματα προς το Υπ. Οικονομικών και το Υπ. Παιδείας και διαδοχικά σε δύο διαφορετικές Κυβερνήσεις έχουν εναντιωθεί στην υποχρέωση ΑΦΜ από τις Οργανώσεις Γονέων διότι δεν έχουν επιχειρηματική δράση.

Επίσης θεωρούμε απαράδεκτο να εγγράφονται υπέρογκα πρόστιμα σε εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων για τη μη υποβολή Φορολογικής Δήλωσης όταν ο ίδιος ο νόμος τους εξαιρεί από την υποχρέωση υποβολής.

Η ΑΣΓΜΕ με νέο της υπόμνημα θα απευθυνθεί για πολλοστή φορά στα αρμόδια Υπουργεία και θα ζητήσει εκ νέου νομοθετική ρύθμιση για εξαίρεση των Συλλόγων Γονέων από την υποχρέωση ΑΦΜ. ‘Οσο διατηρείται αυτό το απαράδεκτο καθεστώς θεωρούμε ότι υπηρετεί σκοπιμότητες που θέλουν να εναρμονιστούν με το νέο καθεστώς λειτουργίας των σχολείων και την προσπάθεια μετατροπής των Συλλόγων Γονέων σε “χορηγούς’ της υποχρηματοδότησης των σχολείων.

Πηγή: alfavita.gr