Σχολική Βία: Συγκροτήθηκε επιτροπή για την αντιμετώπιση περιστατικών – Το ΦΕΚ

Η επιτροπή συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση και εκπόνηση πρωτοκόλλων χειρισμού περιστατικών

Με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Δόμνας Μιχαηλίδου, συγκροτήθηκε επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης και εκπόνησης πρωτοκόλλων χειρισμού και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, με τριετή θητεία και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6311/6-11-2023.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ

«Αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση επταμελούς, άμισθης, επιστημονικής επιτροπής με την ακόλουθη σύνθεση:

ADVERTISING

1. Ιωάννης Κατσαρός του Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα ιΕιδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τονΓεώργιο Βούτσινο του Ανδρέα, Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

2. Γεώργιος Γιαννούλης του Αντωνίου, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Εγκληματολογίας – Σωφρονιστικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Πετρόπουλο του Κωνσταντίνου, Επίκουρο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου – Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Αντωνία Παπαστυλιανού του Πλείτου, Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ασημίνα Ράλλη του Μιλτιάδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. Ιωάννα Γιαννοπούλου του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Μαγγλάρα του Ηλία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Αλέξανδρος – Σταμάτιος Αντωνίου του Γεωργίου, Καθηγητής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Νικολόπουλο του Ιωάννη, Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οργανική θέση στο 62ο Γυμνάσιο Αθηνών.

6. Χαρίσιος Ασημόπουλος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας στην Ψυχική Υγεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σοφία Μαρτινάκη του Λεωνίδα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

7. Θεοδώρα Πάλλη – Πετραλιά του Νικολάου, Γενική Γραμματέας της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Ελλάδος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Φιλιππίδη του Ιωάννη, Ολυμπιονίκη και στέλεχος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ειρήνη Μπεμπή, διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Β΄ Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

Β. Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι:

α) Η ανάπτυξη, η εποπτεία και η επιμέλεια της ψηφιακής πλατφόρμας του άρθρου 11 του ν. 5029/2023 (Α΄ 55).

β) Η επιστημονική αξιολόγηση και αξιοποίηση των αναφορών που καταγράφονται στην προαναφερόμενη πλατφόρμα.

γ) Η συναγωγή συμπερασμάτων.

δ) Η σύνταξη πορισμάτων και η ανάπτυξη επιστημονικών πρωτοκόλλων που ακολουθούνται και διευκολύνουν τον χειρισμό των σχετικών υποθέσεων.

Γ. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Δ. Η Επιτροπή, με απόφαση του Προέδρου, δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ε. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται τριετής».

Πηγή: [alfavita.gr]