Σχολική Βία: Μετατίθεται για την άλλη εβδομάδα η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για επώνυμες αναφορές από μαθητές και γονείς

«Όταν ένα παιδί είναι θύμα έξω από το σχολείο ή αντίστοιχα θύτης, θα είναι και μέσα στο σχολείο. Δεν θέλουμε να μπούμε στην λογική ότι επειδή είναι εκτός σχολείου δεν το αναφέρουμε».

Μετατίθεται για την ερχόμενη εβδομάδα η έναρξη λειτουργίας  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα δέχεται επώνυμες αναφορές  από μαθητές και γονείς για περιστατικά σχολικής βίας, ανακοίνωσε σήμερα η υφ. Παιδείας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο action24.

Όπως είπε η υφ. Παιδείας παράλληλα  θα διατίεθεται εξειδικευμένο υποστηρικτικό υλικό   σε γονείς και παιδιά προκειμένου να εξαλειφθεί το αίσθημα του φόβου και να διαχέεται σωστά και με ασφάλεια η πληροφορία.

Η καταγγελία μπορεί να γίνει και από το ίδιο το παιδί, είπε η υφυπουργός κι εξήγησε:”Δυστυχώς πολλές φορές τα παιδιά, λόγω φόβου, δυσκολεύονται να μοιραστούν το γεγονός με την οικογένεια τους, αν και ό οι γονείς πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά τους και να λειτουργούν ως σύμμαχοι”.

Για περιστατικά εκτός σχολείου η Δ. Μιχαηλίδου είπε: «Όταν ένα παιδί είναι θύμα έξω από το σχολείο ή αντίστοιχα θύτης, θα είναι και μέσα στο σχολείο. Δεν θέλουμε να μπούμε στην λογική ότι επειδή είναι εκτός σχολείου δεν το αναφέρουμε».

Στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα , η οποία θα λειτουργεί με την ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισμού, πρόσβαση  θα έχουν οι μαθητές και οι γονείς, καθώς και όσοι έχουν την επιμέλεια μαθητών.

Η πρόσβαση διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα και διευκολύνεται με τη δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου που υποδέχεται επώνυμες αναφορές.

Η υποβολή αναφορών στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα δεν εξαρτάται από άλλους όρους και προϋποθέσεις, είναι δε προαιρετική και παράλληλη με τη δυνατότητα υποβολής αναφορών, προφορικών ή γραπτών, απευθείας στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο κάθε σχολικής μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.).

 Η ψηφιακή πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρία.

Υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών στη σχολική μονάδα

Αποδέκτες – υπεύθυνοι υποδοχείς σε επίπεδο σχολικής μονάδας των αναφορών για περιστατικά εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας που υποβάλλονται ψηφιακά είναι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και ένας (1) εκπαιδευτικός που ορίζεται από εκείνον για τον σκοπό αυτόν.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Διευθυντής σε κάθε σχολική μονάδα συνεπικουρείται από έναν (1) Σύμβουλο Σχολικής Ζωής που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Η επεξεργασία των αναφορών γίνεται με δική τους ευθύνη και ο χειρισμός αυτών λαμβάνει υπόψη κατά προτεραιότητα τις αναφορές για σοβαρές αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές που πλήττουν μαθητές και διαταράσσουν την εκπαίδευση.

Αρμόδια όργανα εξέτασης αναφορών και περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

Αποδέκτες των αναφορών για περιστατικά εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι οι τετραμελείς ομάδες δράσης που θα συσταθούν , οι οποίες αναπτύσσουν, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και ειδικότερα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, δράσεις υποστηρικτικές και επιμορφωτικές, ενώ ασκούν εποπτεία σχετικά με τον χειρισμό των υποθέσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Οι ομάδες αυτές παρακολουθούν, επιβλέπουν και συνεπικουρούν τις σχολικές μονάδες στον χειρισμό των σχετικών κρίσεων, ιδιαίτερα σε σοβαρά περιστατικά που έχουν αντίκτυπο στη σχολική και στην κοινωνική ζωή. Επιλαμβάνονται, ιδίως, αν παρατηρείται καθυστέρηση στον χειρισμό και την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών ενδοσχολικής βίας ή σημειώνεται αδυναμία επίλυσης του περιστατικού, στο οποίο αναφέρεται η καταγγελία.

Οι ομάδες   εκτός από τις    προαναφερόμενες δράσεις, έχουν την υποχρέωση να συντάσσουν σε ετήσια βάση εκθέσεις με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους για το είδος και τον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών που έλαβαν χώρα στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους, τις οποίες υποβάλλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μαζί με τις προτάσεις τους. Στις εκθέσεις αυτές δεν καταχωρίζονται προσωπικά δεδομένα.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ενημερώνει για τα θέματα αυτά, εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε σχολικού έτους, τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο  προωθεί τις ετήσιες εκθέσεις των ομάδων δράσης που του υποβλήθηκαν.

Eιδικότερα, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποστέλλει τις ετήσιες εκθέσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα:

α) Στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα θέματα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φύσης και

β) στη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, η οποία έχει την εποπτεία της ψηφιακής πλατφόρμας, αναφορικά με τεχνικά θέματα και προτάσεις προσθήκης, τροποποίησης ή διαγραφής προδιαγραφών της εν λόγω πλατφόρμας. Στην ενημέρωσή του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης διατυπώνει τα συμπεράσματά του για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και καταθέτει τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση των περιστατικών σχολικής βίας.

Πηγή:[esos.gr]