Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σχολεία: Eξαναγκάζονται οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν για τις εξετάσεις;

Η Διδασκαλία για τις Εξετάσεις είναι η διαστρέβλωση της διδασκαλίας

Μια κριτική η οποία απευθύνεται συχνά στις εξετάσεις που χρησιμοποιούνται στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, είναι ότι διαστρεβλώνουν τη διδασκαλία και εξαναγκάζουν τους εκπαιδευτικούς να «διδάσκουν για τις εξετάσεις».

Η κριτική αυτή δεν είναι αστήρικτη. Σύμφωνα με την Έκθεση του Stephen Ball και της Deborah Youdell του Ινστιτούτου της Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (“Η Κρυφή Ιδιωτικοποίηση στη Δημόσια Εκπαίδευση”), η δημόσια πίεση στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους διευθυντές των σχολείων και στους προϊστάμενους να αυξηθούν οι βαθμολογίες στις κρίσιμες εξετάσεις είναι τεράστια και ο πειρασμός να προσαρμοστεί και να περιοριστεί η διδασκαλία αποκλειστικά στην ύλη η οποία πρόκειται να εξεταστεί είναι σχεδόν ακαταμάχητος.

Αν και πολλοί θεωρούν ότι η διδασκαλία για τις εξετάσεις είναι κάτι που είτε συμβαίνει σε απόλυτο βαθμό είτε καθόλου, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα συνεχές.

Στο ένα άκρο, ορισμένοι εκπαιδευτικοί μελετούν τους προς επίτευξη στόχους όπως περιγράφονται στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα και, κατόπιν, σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες γύρω από τους συγκεκριμένους στόχους.

Αυτό γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ένα συγκεκριμένο είδος εξετάσεων. Στο άλλο άκρο, βρίσκεται η ανούσια και, απλώς, ανέντιμη πρακτική της εξάσκησης των μαθητών στα ίδια τα θέματα που θα τεθούν στις εξετάσεις. Εκτός του ότι προσβάλλει την αίσθηση της ηθικής μας, η διδασκαλία των θεμάτων τα οποία πρόκειται να περιληφθούν σε μια εξέταση (εκείνο που ο James Popham ονομάζει «διδασκαλία θεμάτων») είναι αντιπαραγωγική, για τον πολύ πρακτικό λόγο ότι καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικών με την επιτυχία των μαθητών.

Δεν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερο σε ένα σύνολο λέξεων το οποίο τυχαίνει να εμφανίζεται σε μια δεδομένη εξέταση λεξιλογίου. Υποθέτουμε ότι οι λέξεις αποτελούν δείγμα ενός ευρύτερου πλήθους λέξεων και θέλουμε να εξαγάγουμε κάποιο συμπέρασμα για τη γνώση αυτού του μεγαλύτερου συνόλου που κατέχουν οι μαθητές, το γενικό τους λεξιλόγιο. Με παρόμοιο τρόπο, θέλουμε να συμπεράνουμε ότι οι μαθητές μπορούν να επιλύσουν όχι μόνο το συγκεκριμένο σύνολο μαθηματικών προβλημάτων σε μια εξέταση, αλλά ότι μπορούν να λύσουν μια ολόκληρη κατηγορία προβλημάτων. Η εξάσκηση των μαθητών σε ένα συγκεκριμένο σύνολο εξεταστικών θεμάτων καταστρέφει την ικανότητά μας να γενικεύσουμε σε αυτόν τον ευρύτερο τομέα. 

Πηγή: alfavita.gr