Σχολεία: Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής «Αριστοτέλης» 2024

Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί «Αριστοτέλης» 2024 Φυσικών (για το Δημοτικό) και Φυσικής (για το Γυμνάσιο και το Λύκειο) που οδηγούν και στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2024

Οι Διαγωνισμοί που οργανώνονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Φυσικής και την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση έχουν λάβει την έγκριση του ΥΠΑΙΘΑ.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις προαναφερθείσες Αποφάσεις / Εγκρίσεις των Διαγωνισμών, που θα πραγματοποιηθούν:

  • Ο Διαγωνισμός Φυσικών για το Δημοτικό Σχολείο (Ε’ και Στ’ τάξη) την Πέμπτη  14/3/2024, ενδοσχολικά (στις τάξεις των μαθητών/τριών), τις ώρες 10.00-12.00 (σε μία φάση, όπως τα τλευταία χρόνια).
  • Ο Διαγωνισμός Φυσικής για το Γυμνάσιο (Α’, Β’ και Γ’ τάξη) την Παρασκευή 8/3/2024, ενδοσχολικά (στις τάξεις των μαθητών/τριών), τις ώρες 12.00-14.00 (σε μία φάση, όπως κάθε χρόνο).
  • Ο Διαγωνισμός Φυσικής για το Λύκειο (Α’ και Β’ τάξη) την Παρασκευή 8/3/2024, ενδοσχολικά (στις τάξεις των μαθητών/τριών), τις ώρες 12.00-14.00 (σε μία φάση, όπως κάθε χρόνο).
  •  Η α’ και η β’ φάση για τη Γ’ Λυκείου έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις εγκυκλίους.

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται κανονικά από τα σχολεία στον διαδικτυακό τόπο http://www.eefee.gr έως την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας των διαγωνισμών, ενώ στον ίδιο διαδικτυακό τόπο καθώς και στο http://micro-kosmos.uoa.gr αναρτώνται λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες, καθώς και οι θεματικές ενότητες και τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών.

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2024

[www.edweek.gr]