Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Σχολεία: Οδηγίες για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.

Σχολεία: Οδηγίες για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του γενικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τη 2η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού.

Σκοπός του σχεδίου είναι η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για:

 α. την υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών που θα συμβάλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων

β. και την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που θα προκύψουν από την εκδήλωση των φαινομένων.

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού

 • Ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σε θέματα αυτοπροστασίας από ενδεχόμενους κινδύνους λόγω χιονοπτώσεων και παγετού.
 • Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων και παγετού.
 • Επικαιροποίηση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολείων και Μνημονίου Ενεργειών ΔΑΙ» για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού.

Προπαρασκευαστικές ενέργειες

 • Ελέγχετε την επάρκεια των καυσίμων σε περιόδους παγετού ή χιονόπτωσης.
 • Προμηθευτείτε τα απαραίτητα εφόδια (νερό και ξηρά τροφή) για την περίπτωση αποκλεισμού.
 • Φροντίστε για τον εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια κ.α.) 
 • Προμηθευτείτε αλάτι και ψηφίδα για τη βελτίωση της πρόσφυσης του εδάφους. 
 • Ελέγξτε αν παρακείμενα του κτηρίου δέντρα εφάπτονται ή είναι πλησίον ηλεκτρικών καλωδίων και υπάρχει κίνδυνος διακοπής ηλεκτροδότησης από πτώση τους.
 • Μάθετε πού βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι), ο κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης του σχολείου.
 • Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες ύδρευσης  είναι μονωμένοι. Διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το συντομότερο δυνατόν.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά.

Ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού

 • Διατηρείστε το ζεστό και παραμείνετε εντός σχολικού χώρου.
 • Μην επιτρέπετε στους μαθητές να βγουν έξω ασυνόδευτοι.
 • Λόγω ολισθηρότητας των δαπέδων περιορισθείτε στις απαραίτητες μετακινήσεις εντός του κτηρίου για την αποφυγή ατυχημάτων.
 • Οριοθετείστε έναν ασφαλή διάδρομο για την έξοδο των μαθητών από το σχολείο.
 • Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης και τους σωλήνες για πιθανές βλάβες.
 • Σε περιόδους παγετού κλείνετε την κεντρική παροχή νερού, κατά τις ώρες μη λειτουργίας του σχολείου.
 • Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για το λιώσιμο του χιονιού και του πάγου.

Οι παραπάνω οδηγίες είναι γενικές. 

Προσαρμόστε τις οδηγίες ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή σας και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες της 2ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης” (ΑΔΑ: Ρ7ΟΒ46ΝΠΙΘ-2ΟΘ).

Πηγή: alfavita.gr