Σχολεία: Με ηλεκτρονικό εισιτήριο στο εξής οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Οδηγίες από το Υπουργέιο Πολιτισμού στα σχολεία

Την ένταξη των εκπαιδευτικών επισκέψεων στις ζώνες επίσκεψης στoυς Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Αρχαιολογικά Μουσεία που εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εισιτήριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ειδικά για τον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, στον οποίο εφαρμόζονται ζώνες από 04/09/2023 ,  όσα σχολεία είχαν ήδη αιτηθεί έκδοση εισιτηρίων για ημερομηνίες μετά την 1η Απριλίου 2024, αυτά θα καταχωρηθούν στο σύστημα από τον ΟΔΑΠ και θα αποσταλούν από τον χρήστη educational @ odap. gr στα εκπαιδευτικά ιδρύματα/ τις σχολικές μονάδες.

Σημειώνεται όμως ότι μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας, για νέα ληφθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν σε νέα κράτηση εκπαιδευτικής επίσκεψης προς το educational @ odap. gr δεν θα πραγματοποιείται κράτηση, αλλά θα απαντώνται με οδηγίες περί χρήσης της πλατφόρμας (περίπτωση Α) και κράτησης από την ίδια την σχολική μονάδα/ φορέα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε στα σχολεία,  την 1η Απριλίου, επίσημη ημερομηνία έναρξης της θερινής περιόδου, το σύνολο των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων που εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εισιτήριο, εντάσσονται στο πρόγραμμα προστασίας των μνημείων και αναβάθμισης της εμπειρίας του επισκέπτη με την εφαρμογή ωριαίων ζωνών επιλογής ώρας εισόδου επίσκεψης.

Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε μετά από συνεργασία του ΥΠΠΟ, του ΟΔΑΠ και του ΥΠΑΙΘΑ η υλοποίηση της ανάπτυξης της διαλειτουργικότητας μεταξύ της πλατφόρμας myschool και της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων και τις επόμενες ημέρες ο ΟΔΑΠ θα θέσει σε παραγωγική λειτουργία την ανωτέρω παραμετροποίηση.

 Πλέον οι Φορείς, που προγραμματίζουν εκπαιδευτική επίσκεψη προκειμένου να κλείσουν επίσκεψη στις θέσεις όπου εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ακόλουθα βήματα:

Α. Περίπτωση Α: εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανήκουν στην πλατφόρμα MySchool

1. Ο χρήστης του σχολικού ιδρύματος μπαίνει στην σελίδα https://hhticket.gr/

2. Επιλέγει συνεργάτες

3. Επιλέγει «Είσοδος μέσω MySchool»

4. Ο χρήστης του σχολικού ιδρύματος εισάγει το user και το password που χρησιμοποιεί στο portal myschool.sch.gr

5. Πιστοποιείται η ορθότητα των στοιχείων του χρήστη που θα παρέχει το myschool.sch.gr και θα γίνεται είσοδος και καταγραφή των στοιχείων που επιστρέφονται, στο σύστημα Μετά τη σύνδεση του χρήστη με τα διαπιστευτήρια του μπορεί να επιλέξει τα εισιτήρια που επιθυμεί ανά αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο.

Στη συνέχεια μέσω της οθόνης «ιστορικό» ο χρήστης δηλώνει την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί για την είσοδο στον Αρχαιολογικό Χώρο/ Μουσείο. Στον δηλωθέν ηλεκτρονικό λογαριασμό θα λαμβάνει ο χρήστης τα εισιτήρια (όσα ο αριθμός των δηλωθέντων συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική εκδρομή).

 Σημείωση: Αρκεί η εκτύπωση ενός μόνο εισιτηρίου ή η αποθήκευση του ενός εισιτηρίου σε έξυπνη συσκευή (ενδεικτικά αναφέρουμε το κινητό τηλέφωνο του συνοδού δασκάλου) για την είσοδο στον χώρο σύμφωνα με τις οδηγίες στο τμήμα Γ

Β. Περίπτωση Β: Σχολεία & Ιδρύματα εξωτερικού ή άλλου τύπου Ιδρύματα/ εκπαιδευτικές επισκέψεις (εκτός πλατφόρμας school.gr)

Για τα σχολικά ιδρύματα του εξωτερικού και τα λοιπά ιδρύματα που δεν ανήκουν στο myschool.sch.gr θα ακολουθείται πρώτα η διαδικασία πιστοποίησης.

1. Εγγραφή για εκπαιδευτική επίσκεψη

2. Αναμονή ελέγχου δικαιολογητικών

3. Πιστοποίηση και αποστολή κωδικών Μετά τη σύνδεση του χρήστη με τα διαπιστευτήριά του μπορεί να επιλέξει τα εισιτήρια που επιθυμεί ανά Αρχαιολογικό Χώρο ή Μουσείο.

Στη συνέχεια μέσω της οθόνης «ιστορικό» ο χρήστης δηλώνει την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί για την είσοδο στον Αρχαιολογικό Χώρο/ Μουσείο. Στον δηλωθέν ηλεκτρονικό λογαριασμό θα λαμβάνει ο χρήστης τα εισιτήρια (όσα ο αριθμός των δηλωθέντων συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική εκδρομή).

[Πηγή: alfavita.gr]