Σχολεία: Δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ενημέρωση για τις Δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε μαθητικό πληθυσμό.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ), στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα ισότητας και καταπολέμησης της έμφυλης βίας έχει τη δυνατότητα υλοποίησης δράσεων σε μαθητές και μαθήτριες σε συνεργασία πάντα με τους συναρμόδιους φορείς και μετά από αιτήματα των σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα:

Α) Σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και τα Γραφεία Αγωγής Υγείας των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, πραγματοποιεί, από το 2014, πρόγραμμα που περιλαμβάνει παρουσιάσεις -εισηγήσεις σε μαθητές/τριες σχολείων, σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής από εξειδικευμένες συμβούλους-μαίες, με στόχο την αρχή προώθησης της ισότητας των φύλων, την προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, μέσω υιοθέτησης στάσεων και συμπεριφορών της ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας των μαθητών και μαθητριών.

Β) Το Τμήμα Καταπολέμησης της Βίας κατά των γυναικών της ΓΓΙΑΔ σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ, δέχεται αιτήματα για παρουσιάσεις εισηγήσεις με θέμα τη βία κατά των γυναικών από σχολικές δομές, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την αναγνώριση των μορφών της βίας στις εφηβικές, συντροφικές σχέσεις.

Γ) Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, (ΚΕΘΙ) φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υλοποιεί για 3η σχολική χρονιά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη θεμάτων ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας και διακρίσεων στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η δράση πραγματοποιείται είτε διαδικτυακά, είτε με τη φυσική παρουσία των εξειδικευμένων στελεχών του ΚΕΘΙ στον χώρο του σχολείου.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα θεωρούμε ότι μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας, στην καταπολέμηση των φαινομένων μαθητικής βίας, αλλά και αναγνώρισης σημείων ενδοοικογενειακής βίας και για αυτό θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μία εκ νέου ενημέρωση των σχολικών μονάδων προκειμένου να αξιοποιηθούν.

Περισσότερες πληροφορίες: info@isotita.gr

[Πηγή :edweek.gr]