Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σχετικά με το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών στις συνεδριάσεις της 07/25.01.2023 και 08/10.02.2023 συζήτησε διεξοδικά τις πρόσφατες ρυθμίσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 99 του Ν. 4957/2022 και οι οποίες σχετίζονται με τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και ομόφωνα διατυπώνει τη διαφωνία της.

Συγκεκριμένα: Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είχε διαμορφώσει με βάση την κείμενη νομοθεσία το Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στην ανάγκη παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών του — θεωρώντας ότι η παιδαγωγική και διδακτική παιδεία αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για τους/τις πτυχιούχους των Τμημάτων Μαθηματικών που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι προβλέψεις όμως του άρθ. 99 του Ν. 4957/2022 ανατρέπουν ριζικά το υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών και οδηγούν στην άμεση αναθεώρησή του, ενώ παράλληλα θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόσφατη πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των Τμήματος.

Ειδικότερα: Με τη νέα ρύθμιση ορίζονται ασφυκτικά χρονικά όρια στην εφαρμογή της (έναρξη 01.09.2023), κάτι που καθιστά την εφαρμογή της αντικειμενικά ανέφικτη. Για το πλαίσιο της εφαρμογής: δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για αύξηση των μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από 30 σε 60 ECTS και δεν είναι επιστημονικά κατανοητός ο λόγος για τον οποίο η παρακολούθηση μαθημάτων ενός “Ειδικού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΔΕ” προϋποθέτει επιτυχή εξέταση σε μαθήματα τριών ακαδημαϊκών ετών.

Ο αριθμός των μαθημάτων με 60 πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση του πιστοποιητικού μπορεί να οδηγήσει αντικειμενικά σε παράταση των σπουδών κατά, τουλάχιστον, ένα ακαδημαϊκό έτος. Αυτή η παράταση καταστρατηγεί τη θεσπισμένη διάρκεια σπουδών που οι φοιτητές/τριες θεώρησαν δεδομένη όταν δήλωναν τα Τμήματα της προτίμησής τους, και ταυτόχρονα επιβαρύνει οικονομικά τους/τις φοιτητές/τριες και τις οικογένειές τους. Σε περίπτωση που οι σπουδές δεν παραταθούν και τα μαθήματα των 60 πιστωτικών μονάδων παρέχονται στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών, αυτό θα οδηγήσει αντικειμενικά στην υποβάθμιση των μαθημάτων του ειδικού γνωστικού αντικειμένου των Τμημάτων.

Δεν είναι επιστημονικά κατανοητός ο λόγος που τα Τμήματα Παιδαγωγικών σε κάθε Πανεπιστήμιο θα έχουν ουσιαστικά την επίβλεψη και τον καθορισμό των μαθημάτων του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΔΕ σε όλες τις λεγόμενες Καθηγητικές Σχολές, όπως πχ Μαθηματικού, Φυσικού, Χημικού, Βιολογικού, Φιλολογίας, Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Πληροφορικής, Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Γερμανικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Θεατρικών Σπουδών, Οικιακής Οικονομίας, Θεολογίας κα.

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών υποστηρίζει ομόφωνα ότι τα ήδη εντεταγμένα στο υφιστάμενο και πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα πρέπει να συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ως επαρκή για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Πηγή: alfavita.gr