Σχέδιο για ευρωπαϊκό πτυχίο

Η πρόταση της Κομισιόν έχει βασικό στόχο την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών εμποδίων στην αναγνώριση τίτλων σπουδών.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Στη θεσμοθέτηση ευρωπαϊκού πτυχίου, το οποίο θα λαμβάνουν οι φοιτητές των πανεπιστημίων σε κράτη-μέλη της Ε.Ε, προχωράει η Κομισιόν, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών εμποδίων στην αναγνώριση των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών πτυχίων.

Επί της ουσίας, η Επιτροπή προτείνει μια διασυνοριακή συνεργασία σε εθελοντική βάση κρατικών και μη ΑΕΙ, ώστε οι απόφοιτοί τους να μπορούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας με ένα ευρωπαϊκό πτυχίο που θα αναγνωρίζεται πέρα από τα σύνορα του κάθε κράτους-μέλους.

Τα ΑΕΙ που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο πολυεπίπεδο αυτό πλαίσιο συνεργασίας θα μπορούν να δημιουργούν ανταγωνιστικά κοινά προγράμματα σπουδών σε επίπεδο βασικού πτυχίου (Bachelor), μεταπτυχιακού (Master) ή και διδακτορικού (PhD), που θα απονέμονται από κοινού και θα αναγνωρίζονται αυτομάτως παντού στην Ε.Ε. Βασική προϋπόθεση για τα συνεργαζόμενα ιδρύματα είναι να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Εξηγώντας τους λόγους που καθιστούν χρήσιμο το ευρωπαϊκό πτυχίο σήμερα, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε «γιατί έχουμε ακόμη πολλά εμπόδια, γραφειοκρατία και άνισες καταστάσεις», ενώ προσέθεσε ότι ένας βασικός στόχος είναι να γίνει πλέον η Ευρώπη προορισμός εκπαίδευσης για υπηκόους τρίτων χωρών. «Εάν είσαι υπήκοος τρίτης χώρας, αντί να λάβεις εθνικό πτυχίο, προσφέρεται η δυνατότητα για ευρωπαϊκό πτυχίο», είπε χαρακτηριστικά.

 Από την πλευρά της, η αρμόδια επίτροπος Ιλιάνα Ιβάνοβα έκανε λόγο για «εθελοντική, αλλά συμπεριληπτική διαδικασία».

Η Κομισιόν προτείνει μια σταδιακή προσέγγιση προς το ευρωπαϊκό πτυχίο:

Πρώτον, ένα προπαρασκευαστικό ευρωπαϊκό «σήμα», που θα απονέμεται σε φοιτητές που αποφοίτησαν από προγράμματα κοινών πτυχίων, που πληρούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Οι σπουδαστές θα λαμβάνουν το εν λόγω «σήμα» μαζί με το πτυχίο, από το εκπαιδευτικό ίδρυμα του κράτους-μέλους όπου σπούδασαν.

 Δεύτερον, τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου που θα βασίζεται σε κοινά κριτήρια, στην εθνική νομοθεσία των κρατών και θα απονέμεται είτε από κοινού από πανεπιστήμια διαφορετικών χωρών είτε, ενδεχομένως, από μια ενιαία ευρωπαϊκή νομική οντότητα που θα συσταθεί από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και από όπου θα λαμβάνεται το «ευρωπαϊκό πτυχίο», το οποίο θα αναγνωρίζεται αυτομάτως.

Κριτήρια για την ποιότητα

Σε σχετική ερώτηση της «Κ», ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς διευκρίνισε ότι «αφορά κρατικά, μη κρατικά ιδρύματα, τα κερδοσκοπικά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις παρά μόνο τα κριτήρια για την ποιότητα», υπογράμμισε, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα λειτουργεί με αποκλεισμούς, ούτε απευθύνεται η εν λόγω πρόταση σε «ελίτ» πανεπιστήμια.

Τα κριτήρια για τα εν δυνάμει συνεργαζόμενα ιδρύματα αφορούν κοινά προγράμματα, που βασίζονται στα «εργαλεία» και στα πρότυπα της Μπολόνια και της Ε.Ε., σε κοινές ρυθμίσεις διασφάλισης ποιότητας, που έχουν επίκεντρο τους φοιτητές, την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, τις σχετικές ευκαιρίες, την κινητικότητα εντός της Ε.Ε. και την απόκτηση δεξιοτήτων, ενώ βασίζονται στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, προάγουν δηλαδή τη δημοκρατία, την πολυγλωσσία, τη συμπερίληψη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

[Πηγή :kathimerini.gr]