Συγκροτείται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη συγκροτείται το νέο Διοικητικό  Συμβούλιο  του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΠΕΠ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Σπυρίδων Χρυσανθόπουλος

Διευθύνουσα Σύμβουλος: Γεωργία Ρεμπούτσικα

Τακτικά μέλη

• Ευθύμιος Αλεξανδρής

• Αναστασία Σισμανίδου

• Ευαγγελία Αδάμ, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Λυμπέρη.

• Ιωάννης Κακαλής, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αναπληρώτριά του τη Βασιλεία Σκουτελάκου

• Γεώργιος Χριστόπουλος, ως εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε., Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Φωτόπουλο

• Ιωάννης Παπαργύρης, ως κοινός εκπρόσωπος των φορέων (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Γαβαλάκη

• Ανδρέας- Χρήστος Παπαδαντωνάκης, ως εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικηφόρο Κωνσταντίνου