Στις 22 Μαΐου 2024 οι εξετάσεις της «Ελληνικής PISA» σε Δημοτικά και Γυμνάσια

Στις 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα («ελληνική PISA») για συνολικά 12.000 μαθητές και μαθήτριες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και Γ’ τάξης του Γυμνασίου, στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Στόχος αυτών των εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων δε συνεκτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα συγκεκριμένα μαθήματα, είναι η έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων.

Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 2022 ήταν απογοητευτικά για τη χώρα μας, καθώς οι Έλληνες μαθητές και μαθήτριες είχαν βρεθεί σε θέση αρκετά χαμηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

 Στα Μαθηματικά η Ελλάδα το 2022 είχε βρεθεί στην 44η θέση (43η το 2018), στην κατανόηση κειμένου στην 41η (42η το 2018) και στις φυσικές επιστήμες, στην 44η θέση (44η το 2018).

Τότε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει απ το βήμα της Βουλής ότι «Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα πρέπει να μας προβληματίσουν, αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε όλες τις χώρες υπήρξε μία μείωση της απόδοσης των παιδιών, που σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με την πανδημία.

Θα πρέπει να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα τις μεγάλες δρομολογημένες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο σχολείο, με πρώτη αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την αξιολόγηση».

[Πηγή :edweek.gr]