Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σπουδές στην Εγκληματολογία: Όλοι οι πιθανοί δρόμοι…

Αυτή θα μπορούσε να είναι μια περιγραφή ενδιαφερόντων ενός από τους πολλούς μαθητές που μας εμπιστεύονται και γεμάτοι περιέργεια ζητούν να πληροφορηθούν «Πώς μπορεί κάποιος να γίνει Εγκληματολόγος;». Πριν φτάσουμε σε αυτήν την απάντηση, πρέπει να κατανοήσουμε την επιστήμη της Εγκληματολογίας.

Η Εγκληματολογία είναι μια πολυσύνθετη επιστήμη που καταγράφει και μελετά την εγκληματικότητα. Ουσιαστικά, διερευνά τις μορφές των εγκλημάτων, τους παράγοντες εκδήλωσής τους και αναλύει τις αντεγκληματικές πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην κοινωνία. Παρόλο που θεωρείται επιστήμη με ανθρωπιστικό υπόβαθρο, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ένα κράμα ποικίλων επιστημών, όπως είναι η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία, η Ανθρωπολογία, η Νομική, η Ιατρική, η Βιολογία, η Φυσική και η Στατιστική.

Τι κάνει ένας εγκληματολόγος;

Ο εγκληματολόγος μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά και το έγκλημα ως φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας. Αναζητά τις βαθύτερες αιτίες, καταγράφει τις συνέπειες και αναζητά τρόπους πρόληψης ή και αντιμετώπισης φαινομένων. Δεν είναι αυτός που θα εξιχνιάσει ένα έγκλημα αλλά ο ρόλος του είναι καταλυτικός για την έρευνα του εγκλήματος. Είναι αυτός που θα συλλέξει στατιστικά στοιχεία, θα μελετήσει τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων ανθρώπων και θα «συνδέσει» τα ευρήματα των άλλων επιστημόνων που απαρτίζουν την ομάδα της εγκληματολογικής έρευνας.

Πώς μπορεί κάποιος να γίνει εγκληματολόγος;

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εγκληματολογία, επομένως δεν μπορεί κανείς να «βγει» εγκληματολόγος στην αγορά εργασίας με καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Ωστόσο, αρκετά μαθήματα αυτής της επιστήμης θα συναντήσουμε στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Επίσης, το ίδιο Πανεπιστήμιο διαθέτει και αμιγές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εγκληματολογία, ενώ άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα διαθέτουν μεταπτυχιακά προγράμματα στις Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες.

Τα προπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν κάποια συνάφεια με την Εγκληματολογία και δίνουν τη δυνατότητα στον απόφοιτο να την επιλέξει ως μεταπτυχιακή εξειδίκευση είναι η Ψυχολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Νομική, η Κοινωνιολογία και η Κοινωνική Εργασία. Βέβαια, αν δούμε τα τμήματα από τα οποία αποτελείται η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάδας (Υποδιεύθυνση Βιολογικών, Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων, Τμήμα Δακτυλοσκοπίας, Τμήμα Εξερευνήσεων, Τμήμα Εργαστηρίων, Πυροβόλων όπλων και Ιχνών εργαλείων, Τμήμα Δικαστικής, Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων, Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων, Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων και Τμήμα Οπτικοακουστικού Υλικού Φωτογραφίας και Μεθοδικοτήτων) αντιλαμβανόμαστε πως με ειδικές προκηρύξεις μπορούν να απασχοληθούν και επιστήμονες ποικίλων κλάδων, όπως Χημείας, Βιολογίας, Στατιστικής, Πληροφορικής, Μηχανικής, Ιατρικής, Φωτογραφίας κ.α.

Πού εργάζεται ο εγκληματολόγος;

Ο εγκληματολόγος μπορεί να απασχοληθεί ως ειδικός σύμβουλος ή ως ερευνητής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αναλυτικότερα, μπορεί να εργαστεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα κράτησης, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην Αστυνομία και σε κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους ή των δήμων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης της εγκληματικότητας ή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής ψυχικής υγείας σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου του, όπως είναι οι εξαρτήσεις, τα ναρκωτικά, νεανική παραβατικότητα κ.α. Ο ρόλος του είναι σπουδαίος για τη λήψη μέτρων πρόληψης και την καθιέρωση πολιτικών που συνδράμουν στη μείωση των εγκλημάτων και την ίση μεταχείριση των εγκληματιών.

Πηγή: alfavita.gr