Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πρότυπα σχολεία: Οδηγός για τις εξετάσεις (τεστ) εισαγωγής του Σαββάτου

Πρότυπα σχολεία: Οδηγός για τις εξετάσεις (τεστ) εισαγωγής του Σαββάτου

Εναν χρήσιμο οδηγό για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα (και τα Εκκλησιαστικά) σχολεία εφτιαξε η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και παρουσιάζουμε στη συνέχεια. Στο τέλος του κειμένου υπάρχει βίντεο με οδηγίες για τη συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου

Σημειώνεται ότι τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, είναι:

Σημειώνεται ότι τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, είναι:

  1.  ΠΡΟΣΦΑΤΑ εκτυπωμένη αίτηση από την πλατφόρμα όπου αναγράφεται ο κωδικός αίτησης, ο αριθμός υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο.
  2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ για υποψήφιους κάτω των 12 ετών / ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ) Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ για υποψήφιους άνω των 12 ετών

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 9 π.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πρότυπα Γυμνάσια: 150 λεπτά (Νεοελληνική Γλώσσα & Μαθηματικά)

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια: 225 λεπτά (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Θρησκευτικά)

Πρότυπα Λύκεια: 3 ώρες (Νεοελληνική Γλώσσα & Μαθηματικά)

Εκκλησιαστικά Λύκεια: 4 ώρες (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Θρησκευτικά)

Πίνακας με την κατανομή των υποψηφίων Πρότυπων και Εκκλησιαστικών σχολείων σε εξεταστικά κέντρα

 Μπορείτε να τον δείτε εδώ:

(αρχείο excel)  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ_26_4_23 

(αρχείο pdf) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ.pdf

Με απόφαση της  Εποπτεύουσας Επιτροπής Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης (Ε.Ε.Δ.Ε.Κ.) ορίζεται ότι για την περίπτωση κατά την οποία ο/η κηδεμόνας  δεν έχει δηλώσει στην αίτηση του την σχολική μονάδα στην οποία επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α να είναι επιλαχών/χούσα, στην περίπτωση της μη επιτυχίας:

α) αν έχει δηλωθεί μια μόνο προτίμηση ο/η μαθητής/τρια θα είναι επιλαχών/χούσα στη μοναδική προτίμηση

β) αν έχουν δηλωθεί περισσότερες από μια σχολικές μονάδες προτίμησης ο/η μαθητής/τρια  θα είναι επιλαχών/χούσα στην σχολική μονάδα πρώτης προτίμησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Α. Πριν τις εξετάσεις

1. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Προτύπων και άλλων σχολείων που ορίσθηκαν ως  εξεταστικά κέντρα στις περιπτώσεις που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Σχολείο, σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων. Τα παραπάνω εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) έχουν ορισθεί από την οικεία Π.Δ.Ε..

2. Η κατανομή των μαθητών στα Εξεταστικά Κέντρα ανακοινώθηκε από την Τρίτη 25 Απριλίου με:

 α) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ στην οποία θα αναφέρονται μόνο ο κωδικός αίτησης του υποψηφίου, το Εξεταστικό Κέντρο, η προτίμηση των σχολικών μονάδων και το ΝΑΙ η ΟΧΙ της ειδικής κατηγορίας.

 β) Αναγραφή στο αποδεικτικό της αίτησης που θα εκτυπωθεί από τους γονείς και κηδεμόνες  των υποψηφίων από την Τρίτη 25 Απριλίου. Το παραπάνω αποδεικτικό της αίτησης οι υποψήφιοι οφείλουν να το προσκομίσουν κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο την ημέρα των εξετάσεων

 γ) Επίσης μέχρι την Πέμπτη 27/4/2023 με αποστολή sms μηνύματος στους γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων, που θα σταλεί από το MINEDU.GOV.  Η ταξινόμηση των υποψηφίων σε αίθουσες εντός του Ε.Κ. θα γνωστοποιηθεί την ημέρα των εξετάσεων μόνο στους πίνακες ανακοινώσεων εντός των χώρων του σχολείου στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές/τριες, την ώρα που οι υποψήφιοι εισέρχονται για τη γραπτή δοκιμασία (τεστ) και όχι νωρίτερα.  Η κατανομή των επιτηρητών και των μαθητών στις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου γίνεται γνωστή στους επιτηρητές μόνο κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο κατά την ημέρα των εξετάσεων και όχι νωρίτερα. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πριν την ημέρα εξετάσεων εξασφαλίσει και να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση στο Ε.Κ.:

 1. το έγγραφο της ταυτοπροσωπίας τους το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο, αλλιώς ταυτοπροσωπία από Κ.Ε.Π.).  

2. εκτυπωμένη την αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων στην οποία και αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο.

Την Παρασκευή 28/4/23 το απόγευμα και αμέσως μετά τη κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθεί η απόδοση τυχαίων αριθμών στους υποψηφίους μαθητές και μαθήτριες των Προτύπων Σχολείων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη τους στην περίπτωση της ισοβαθμίας μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών. Ο κατάλογος των τυχαίων αριθμών θα γνωστοποιηθεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτός ο αριθμός δεν είναι ο εξαψήφιος κωδικός που θα αναγραφεί στο απαντητικό φύλλο κατά την γραπτή δοκιμασία

Β. Την ημέρα των εξετάσεων 

Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται και αποχωρούν από το Ε.Κ. με ευθύνη των γονέων τους. • Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να προσέλθουν εγκαίρως στο Ε.Κ. προκειμένου εισέλθουν στο Ε.Κ. μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, δηλαδή στις 9:00 πμ.

Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00 πμ. Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι  150 λεπτά για τα Γυμνάσια και  225 λεπτά για τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια,   180 λεπτά για τα Λύκεια και  240 λεπτά για τα Εκκλησιαστικά Λύκεια.  Για υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος, κατά 45 λεπτά.

• Δυνατή αποχώρηση δίνεται μία ώρα μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας.

• Κατά την είσοδο των υποψηφίων μαθητών/τριών στο σχολείο, ελέγχονται τα στοιχεία τους με βάση τις καταστάσεις υποψηφίων. Στο προαύλιο του σχολείου υπάρχουν αναρτημένοι πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων ανά αίθουσα σε αλφαβητική σειρά, εκτός των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες ανά αίθουσα και πηγαίνουν στην αίθουσα συνοδεία του ενός των επιτηρητών.  

• Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν, την αστυνομική ταυτότητά τους ή το διαβατήριο, ή την ταυτοπροσωπία, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους, δηλαδή την αίτηση εκτυπωμένη που φέρει τον εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου για την πλήρη ταυτοποίησή τους και το εξεταστικό κέντρο.

 • Αποκλείονται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι μαθητές/μαθήτριες που: * δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις,  o δεν έχουν αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, * δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών με αποτέλεσμα να παρακωλύουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

• Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, σκούρο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και γεωμετρικά όργανα.  

• Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού, γόμας, ούτε αριθμομηχανής.

• Τα κινητά και ρολόγια τύπου smart watch απαγορεύονται. Παραδίδονται στους επιτηρητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα απενεργοποιημένα πλήρως, και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου.

• Οι επιτηρητές/τριες υποδεικνύουν στους μαθητές/τριες  τη θέση τους στα θρανία σύμφωνα με τις καταστάσεις. Αν στην ίδια αίθουσα εξετάζονται αδέλφια, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην κάθονται σε διαδοχικά θρανία.

•  Στη συνέχεια, οι επιτηρητές/τριες  δίνουν σε κάθε μαθητή το απαντητικό φύλλο και τους ενημερώνουν για τον τρόπο συμπλήρωσης του.

 • Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α’ Γυμνασίου Προτύπου Γυμνασίου αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 150 λεπτών. Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

 • Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α’ Λυκείου Προτύπου Λυκείου αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 180 λεπτών.  Ειδικότερα: Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.

• Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό, σχετικές με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και επιπλέον με τα θρησκευτικά, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 225 λεπτών. Ειδικότερα όσον αφορά στα θρησκευτικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην αναγνώριση βασικών στοιχείων της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής και τα θέματα του γνωστικού αντικειμένου των θρησκευτικών συνοδεύονται από βοηθητικό υλικό, όπως κείμενα και ασκήσεις, το οποίο αξιοποιείται από τους υποψήφιους.

• Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Εκκλησιαστικά Λύκεια αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, τα μαθηματικά και τα θρησκευτικά, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας τεσσάρων  (4) ωρών. Η εξέταση της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών γίνεται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Στο γνωστικό πεδίο των θρησκευτικών ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής.  

•  Οι υποψήφιοι/ες  θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας. Για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50, 25 για τα Μαθηματικά και 25  για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας. Για την εισαγωγή στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, το σύνολο των ερωτήσεων είναι 75, 25 για τα Μαθηματικά,  25  για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και  25 για τα Θρησκευτικά.

•  Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. Σε κάθε ερώτηση δίνονται 4 πιθανές απαντήσεις, από τις οποίες οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επιλέξουν τη σωστή.

 • Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων είναι 100 για τα Πρότυπα Σχολεία και 150 για τα Εκκλησιαστικά. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση.

• Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

• Ο/Η μαθητής/τρια  ΔΕΝ γράφει το όνομά του/της στο απαντητικό φύλλο ούτε κάτι άλλο παρά μόνο τον εξαψήφιο κωδικό του ως υποψηφίου στη προκαθορισμένη θέση (κουτάκια) το οποίο αντιγράφουν προσεκτικά από την εκτυπωμένη αίτηση.

Οι μαθητές/τριες σε κάθε απάντηση πρέπει να μαυρίζουν όλο το κενό ενός και μόνο κύκλου αυτού που κρίνουν ως σωστή απάντηση, ώστε να είναι εφικτή η οπτική ανάγνωση από το ειδικό μηχάνημα  που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη διόρθωση των απαντήσεων. Εάν ο κύκλος είναι  διαγραμμένος με Χ ή υπάρχει μαυρισμένος κύκλος πέραν του ενός ή και οποιαδήποτε άλλο αχνό επιπλέον σημάδι, το μηχάνημα ακυρώνει εντελώς την απάντηση ακόμη και αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει τη σωστή (μπορείτε να παρακολουθήσετε σχετικές βιντεοσκοπημένες οδηγίες στην ιστοσελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=fDr3J1LCYcc&ab_channel=GrammatiaDEPP SDEPPS).

• Οι επιτηρητές/τριες ελέγχουν τα στοιχεία ταυτότητας του/της μαθητή/τριας καθώς και αν έχει γράψει σωστά τον εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου στο απαντητικό φύλλο. 

• Σε περίπτωση λάθους στη συμπλήρωση του εξαψήφιου κωδικού του μαθητή, αυτό πρέπει να διαπιστωθεί από τους επιτηρητές κατά τον έλεγχο, πριν τη διανομή των θεμάτων και πριν την έναρξη της διαδικασίας απάντησής τους από τους μαθητές. Σε αυτή την περίπτωση, ο επιτηρητής καλεί μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων του Εξεταστικού Κέντρου, το οποίο δίνει άλλο απαντητικό φύλλο στο μαθητή που συμπλήρωσε λάθος τον εξαψήφιο κωδικό του, παίρνει το λάθος συμπληρωμένο απαντητικό φύλλο, γράφει σε αυτό ευδιάκριτα «ΑΚΥΡΟ» με κόκκινο στυλό διαρκείας, υπογράφουν και οι δύο επιτηρητές και το φυλάσσουν για να το παραδώσουν στο τέλος της εξέτασης, στην επιτροπή εξετάσεων του ΕΚ. Σε καμία άλλη περίπτωση δε αντικαθίσταται το απαντητικό φύλλο του μαθητή.

• Σε περίπτωση απόντων μαθητών ή μαθητριών αναγράφεται από τους επιτηρητές το όνομα του απόντα στο αντίστοιχο απαντητικό φύλλο με την ένδειξη «ΑΠΩΝ/ΑΠΟΥΣΑ», με στυλό διαρκείας κόκκινου χρώματος, υπογράφεται από τους επιτηρητές και παραδίδεται στην επιτροπή εξετάσεων του ΕΚ, η οποία και το σφραγίζει. Τα απαντητικά φύλλα των απόντων φυλάσσονται στο οικείο Πρότυπο Σχολείο. • Από την χρονική στιγμή που φθάνουν τα θέματα στο Εξεταστικό Κέντρο έως και μία ώρα μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, απαγορεύεται η είσοδος και έξοδος από το στο Εξεταστικό Κέντρο.

• Τα θέματα προσκομίζονται στις αίθουσες, από μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων του Ε.Κ., οπότε και αναγράφεται στον πίνακα ο χρόνος έναρξης, δυνατής αποχώρησης και λήξης της γραπτής δοκιμασίας.

• Ακολούθως, οι επιτηρητές/τριες, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των εξαψήφιων κωδικών των υποψηφίων, μοιράζουν τα φυλλάδια των θεμάτων στους μαθητές, πάνω στα οποία οι μαθητές αναγράφουν το όνομά τους. Ως πρόχειρο ο/η μαθητής/τρια αρχικά χρησιμοποιεί τις λευκές σελίδες των θεμάτων, ενώ, αν ζητηθούν επιπλέον σελίδες, τους δίδονται κόλλες Α4 για πρόχειρο, στις οποίες ο μαθητής/τρια γράφει το όνομά του και τις παραδίδει στο τέλος στους επιτηρητές μαζί με το απαντητικό φύλλο και το φυλλάδιο θεμάτων.

• Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να γνωρίζουν ότι βαθμολογούνται μόνο οι απαντήσεις που είναι σημειωμένες στο απαντητικό φύλλο με τον τρόπο που έχει προκαθοριστεί.

• Θα πρέπει να τονιστεί στους μαθητές/τριες ότι δεν μπορούν να σβήσουν μια απάντηση που έχουν επιλέξει πάνω στο απαντητικό φύλλο. Πρέπει να συμπληρώσουν την απάντησή τους μόνο αφού αποφασίσουν ότι αυτή είναι η τελική τους επιλογή.

• Όταν οι μαθητές/τριες ολοκληρώσουν την εξέταση, παραδίδουν το απαντητικό φύλλο, καθώς και τα πρόχειρα και τα φυλλάδια θεμάτων στους επιτηρητές/τριες.

• Οι επιτηρητές/τριες υπογράφουν ολογράφως το απαντητικό φύλλο παρουσία του/της υποψηφίου και φυλάσσουν μόνο αυτό σε φάκελο που τοποθετούνται τα απαντητικά φύλλα των συνυποψηφίων του/της της ίδια αίθουσας. Τα φυλλάδια θεμάτων και τα πρόχειρα συλλέγονται ξεχωριστά και δεν φυλάσσονται.

• Ο επιτηρητής σε καμία περίπτωση δεν γράφει οτιδήποτε άλλο πλην της υπογραφής του στο απαντητικό φύλλο του μαθητή.

• Οι δύο τελευταίοι μαθητές/τριες αποχωρούν μαζί από την αίθουσα.

• Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους

Βιντεο

Δείτε το περσινό βίντεο που δείχνει πώς οι υποψήφιοι θα σημειώσουν ορθά τις απαντήσεις τους στο απαντητικό φύλλο:

Σχολικό έτος 2022 -2023 

Στις προηγούμενες εξετάσεις διαγωνίσθηκαν 8.752 υποψήφιοι για 1.766 θέσεις για Εισαγωγή σε 31 Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.

Ανάβρυτα Γυμνάσιο:
Θέσεις 72 – Έκαναν αίτηση: 925  – Έδωσαν: 843 – Βάση Εισαγωγής: 84 – Βαθμός Πρώτου: 94
Βαρβάκειος Γυμνάσιο:
Θέσεις 96  – Έκαναν αίτηση: 575 – Έδωσαν: 519 – Βάση Εισαγωγής: 76 – Βαθμός Πρώτου: 94
1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας:
Θέσεις 78 – Έκαναν αίτηση: 525 – Έδωσαν: 474 – Βάση Εισαγωγής: 76 – Βαθμός Πρώτου: 94
2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας:
Θέσεις 156  – Έκαναν αίτηση: 602 – Έδωσαν: 546  – Βάση Εισαγωγής: 68 – Βαθμός Πρώτου: 94
Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων:
Θέσεις 52 – Έκαναν αίτηση: 430 – Έδωσαν: 384 – Βάση Εισαγωγής: 74 – Βαθμός Πρώτου: 92
Ευαγγελική Σχολή Γυμνάσιο:
Θέσεις 72  – Έκαναν αίτηση: 621 – Έδωσαν: 557 – Βάση Εισαγωγής: 84 – Βαθμός Πρώτου: 96
Ιωνίδειος Σχολή Γυμνάσιο:
Θέσεις 108 – Έκαναν αίτηση: 466  – Έδωσαν: 438 – Βάση Εισαγωγής: 68 – Βαθμός Πρώτου: 96
Ζάνειος Σχολή Γυμνάσιο:
Θέσεις 104 – Έκαναν αίτηση: 416 – Έδωσαν: 396- Βάση Εισαγωγής: 66 – Βαθμός Πρώτου: 90
1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου:
Θέσεις 70 – Έκαναν αίτηση: 472 – Έδωσαν: 440 – Βάση Εισαγωγής: 72 – Βαθμός Πρώτου: 88
Ανάβρυτα Λύκειο:
Θέσεις 18 – Έκαναν αίτηση: 252  – Έδωσαν: 181 – Βάση Εισαγωγής: 74 – Βαθμός Πρώτου: 96
Πρότυπο Λύκειο Αγίων Αναργύρων:
Θέσεις  29  – Έκαναν αίτηση: 131 – Έδωσαν: 97  – Βάση Εισαγωγής: 52 – Βαθμός Πρώτου: 92
Πρότυπο Λύκειο Ιλίου:
Θέσεις 18  – Έκαναν αίτηση: 72 – Έδωσαν:  56- Βάση Εισαγωγής: 48 – Βαθμός Πρώτου: 66
Ευαγγελική Σχολή Λύκειο:
Θέσεις 30 – Έκαναν αίτηση: 177  – Έδωσαν: 129 – Βάση Εισαγωγής: 62  – Βαθμός Πρώτου: 90
Ζάνειος Σχολή Λύκειο:
Θέσεις 8 – Έκαναν αίτηση: 92 – Έδωσαν: 65  – Βάση Εισαγωγής: 64  – Βαθμός Πρώτου: 64
1ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης:
Θέσεις 52  – Έκαναν αίτηση: 421  – Έδωσαν: 317  – Βάση Εισαγωγής: 70 – Βαθμός Πρώτου: 92
2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης:
Θέσεις 52  – Έκαναν αίτηση: 450  – Έδωσαν: 384 – Βάση Εισαγωγής: 74 – Βαθμός Πρώτου: 94
Γυμνάσιο Ζωσιμαίας:
Θέσεις 88 – Έκαναν αίτηση: 312 – Έδωσαν: 279  – Βάση Εισαγωγής: 60 – Βαθμός Πρώτου: 90
Γυμνάσιο Πατρών:
Θέσεις 64  – Έκαναν αίτηση: 301  – Έδωσαν: 257  – Βάση Εισαγωγής: 66 – Βαθμός Πρώτου: 88
Γυμνάσιο Τρίπολης:
Θέσεις 96  – Έκαναν αίτηση: 91  – Έδωσαν: 72 – Βάση Εισαγωγής: – – Βαθμός Πρώτου: 76
Γυμνάσιο Πρέβεζας:
Θέσεις 57 – Έκαναν αίτηση: 57  – Έδωσαν: 52 – Βάση Εισαγωγής: – – Βαθμός Πρώτου: 84
Γυμνάσιο Βόλου:
Θέσεις 75 – Έκαναν αίτηση: 38  – Έδωσαν: 142 – Βάση Εισαγωγής: 46 – Βαθμός Πρώτου: 82
Γυμνάσιο Χαλκίδας:
Θέσεις 96 – Έκαναν αίτηση: 241  – Έδωσαν: 217 – Βάση Εισαγωγής: 52 – Βαθμός Πρώτου: 92
Λύκειο Καστοριάς:
Θέσεις 60 – Έκαναν αίτηση: 76  – Έδωσαν: 67 – Βάση Εισαγωγής: 36 – Βαθμός Πρώτου: 72

Πώς θα ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες για τα αποτελέσματα

Θα ειδοποιηθούν με SMS στο κινητό που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης για τη βαθμολογία των υποψηφίων και τη σειρά κατάταξης στο σχολείο επιλογής τους.

Επίσης από την πλατφόρμα των αιτήσεων με χρήση των κωδικών taxisnet ή από την ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr/.

Μετά την κύρωσή τους από τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια των οικείων σχολικών μονάδων τα αποτελέσματα (επιτυχόντων και επιλαχόντων) θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Πρότυπων Σχολείων. Σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμιών, οι υποψήφιοι κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό που τους αποδόθηκε. 

Ενδεικτικά θέματα 2023

Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια 2023,

Πηγή: alfavita.gr