Πρότυπα- Πειραματικά: Σχετικά με τους κυρωμένους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν αμέσως μετά την κύρωση τους από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., μόλις αυτή συγκροτηθεί ως προς τα ελλείποντα μέλη, δηλαδή μετά τις 21/8/23, σύμφωνα με την πρόσκληση με Αριθ.πρωτ. 88634/Δ6/4-8-23.

Αυτό ανακοινώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Πηγή: esos.gr