Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στο στο Graz (Αυστρία), στις 15-16 Μαρτίου 2023

Με σημερινή πρόσκληση της υφυπουργού Παιδείας κ. Ζέττας Μακρή, καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή προσχολικής εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τίτλο “Young children’s language learning pathways: Making early language learning visible”που θα διεξαχθεί στο στο Graz (Αυστρία), στις 15-16 Μαρτίου 2023.

Η εν λόγω επιμορφωτική δράση θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος του ECML με τίτλο “Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences” 2020-2023. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα του εργαστηρίου είναι διαθέσιμες μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του Οργανισμού: www.ecml.at/younglearnerpathways.

Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προώθηση της εκμάθησης των γλωσσών από την προσχολική ηλικία, με τη χρήση διαφόρων μεθόδων, αρχών και εργαλείων. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάδειξη μεθόδων, αρχών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, με βάση τα οποία πρώτα οι ίδιοι θα αξιολογήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, και κατόπιν, με τη χρήση τους, θα βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις δικές τους πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές δεξιότητες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Αιτήσεις για το εργαστήριο μπορούν να υποβάλουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή προσχολικής εκπαίδευσης ή υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα αυτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στην εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 3-12 ετών, καθώς και την εφαρμογή πολυγλωσσικών πρακτικών, ως ερευνητές, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, κ.ά. Επιπλέον, πρέπει να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα προώθησης και ανάπτυξης των πολυγλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών 3-12 ετών. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι ή/και να ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη διαφορετικών τρόπων εκμάθησης των γλωσσών, στις οποίες περιλαμβάνεται η γλώσσα της εκπαίδευσης και άλλες γλώσσες οι οποίες διδάσκονται στην εκπαίδευση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Ιανουαρίου 2023. Τα έξοδα συμμετοχής στο εργαστήριο καλύπτει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών. Μετά το εργαστήριο, ο συμμετέχων/συμμετέχουσα από τη χώρα μας δεσμεύεται να μεταφέρει με κάθε πρόσφορο τρόπο τις γνώσεις και εμπειρίες του/της στους συναδέλφους του/της και τη λοιπή εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, κάνοντας κοινοποίηση κάθε σχετικής ενέργειάς του/της στην υπηρεσία μας (e-mail: ampo@minedu.gov.gr).

Πηγή: alfavita.gr