Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης

Ανακοινώνεται η Προκήρυξη-Πρόσκληση πλήρωσης εκατόν είκοσι (120) θέσεων Ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης. Οι Ιεροδιδάσκαλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δέκα (10) μηνών. Το έργο τους θα είναι η διδασκαλία του Κορανίου στα Tεμένη της Θράκης ή, εφόσον το επιθυμούν και προκύψει σχετική ανάγκη, και σε μαθητές – μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας που φοιτούν σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης. Επίσης οι Ιεροδιδάσκαλοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, να διδάσκουν μαθήματα θρησκευτικής Μουσουλμανικής εξειδίκευσης, καθώς και την Αραβική γλώσσα στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έστω και αν δεν κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Στην Προκήρυξη αναφέρονται οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα, η προθεσμία, ο τόπος υποβολής της αίτησης συμμετοχής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και η διαδικασία διενέργειας της συνέντευξης. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευτεί στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος  Α.Σ.Ε.Π 18/26-7-2023 (ΑΔΑ:6Α4Γ46ΝΚΠΔ-3ΣΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τις κάτωθι Διευθύνσεις Δ.Ε.:

α) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διοικητήριο, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, Τ.Θ. 157. (Τηλ: 25413-50297 κα Μουμουλέτσα Παρασκευή και Τηλ: 25413-50294 κα Αποστόλου Δημάκα Ολυμπία).

β) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Στ. Κυριακίδη 91, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή.

(Τηλ:25310-25216 κα Κολλημένου Ελένη, Τηλ:25310-25044 κα Κολάτσου Παναγιώτα).

γ) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Δήμητρας 19, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη. (Τηλ: 25513-55385 κα Λεονταρίδου Ευαγγελία, Τηλ: 25513-55383 κα Χάλμος Ίλντικο).

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ.