Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Προτάσεις εν όψει του νέου σχολικού έτους 2023-2024

Προτάσεις εν όψει του νέου σχολικού έτους 2023-2024

Ιωάννης Σόλαρης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων

Εν όψει του νέου σχολικού έτους 2023-2024, κατατίθενται προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και της εκπαίδευσης:

α. Έγκαιρη πρόσληψη (από αρχές Οκτωβρίου) εκπαιδευτικού προσωπικού για την Ενισχυτική Διδασκαλία και τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ στα Γυμνάσια.

β. Συγκρότηση και οριστικοποίηση του αριθμού των Τμημάτων (γενικής-κατευθύνσεων-ειδικοτήτων) των σχολικών μονάδων αυστηρά έως την έναρξη των μαθημάτων, με συνακόλουθη σταθεροποίηση του διδακτικού προσωπικού.

γ. Διαφάνεια στις αποσπάσεις-τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, χωρίς αλλεπάλληλες μετακινήσεις τον Σεπτέμβριο (δημοσιοποίηση μίας κατάστασης με όλα τα πραγματικά κενά των σχολείων-δεύτερης κατάστασης με τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών-τρίτης κατάστασης με την κατάταξη των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα βάσει μορίων).

δ. Άμεση αντικατάσταση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αρνούνται την τοποθέτηση σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα (χωρίς αναμονή της επόμενης φάσης προσλήψεων), με αποτέλεσμα την κάλυψη των διδακτικών κενών και την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε αστικά και επαρχιακά κέντρα.

ε. Τήρηση του 30ωρου στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών, με παραμονή στο σχολείο και ενασχόληση με τα καθήκοντά τους, διαμορφώνοντας ωρολόγια προγράμματα με ενδιάμεσα κενά κάθε ημέρα, πλην της τρίωρης επιμορφωτικής συνάντησης με τον Σύμβουλο της ειδικότητας.

ζ. Εύρεση λύσεων σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών, για να μην κυκλοφορούν άσκοπα οι μαθητές-τριες στα κενά. Πρόβλεψη με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων για απασχόληση άλλων διαθέσιμων εκπαιδευτικών ή για αλλαγή προγράμματος και ειδοποίηση γονέων-κηδεμόνων ή για παρακολούθηση εκπαιδευτικής ταινίας ή για μελέτη στη σχολική βιβλιοθήκη ή για άθληση στο γυμναστήριο(πάντα με επίβλεψη εκπαιδευτικού)…

η. Συμμετοχή διαφορετικών και περισσότερων εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, για να μην πηγαίνουν συνεχώς οι ίδιοι-ες και να μην απουσιάζουν αρκετές ημέρες/εβδομάδες από τα διδακτικά τους καθήκοντα κατά τη διάρκεια του σχ. έτους .

θ. Προώθηση των συνεργειών μεταξύ των σχολείων και των γονέων, όπως και μεταξύ των σχολείων και των Δήμων, για την υλοποίηση σχεδίων δράσεων και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ι. Ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής διδασκαλίας (με εργαστήρια), διαμέσου τακτικών επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών και εξοπλισμού όλων των σχολείων με ψηφιακά μέσα, για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

ια. Για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δήλωση των εκπαιδευτικών να μετέχουν υποχρεωτικά σε μια τουλάχιστον από τις ενέργειες: επιτήρηση/επιτροπή/βαθμολόγηση, ώστε να μην επιβαρύνονται συνεχώς οι ίδιοι-ες ενώ κάποιοι-ες άλλοι-ες αρχίζουν νωρίτερα τις διακοπές. Αποδοχή δικαιολογητικών ασθενείας μόνο από δημόσιο Νοσοκομείο.

Τα ανωτέρω επισημαίνονται βάσει της αρχής της σταθερότητας και ασφάλειας που χρειάζονται οι μαθητές-τριες για την καλλιέργειά τους, καθώς και της αρχής της ισότητας και δικαιοσύνης που αξίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Πηγή: esos.gr