Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες και πίνακες απορριφθέντων κλ. ΠΕ 02 Φιλολόγων στο Ευρωπαικό Σχολείο Μονάχου και Λουξεμβρούργου ΙΙ

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες και πίνακες απορριφθέντων κλ. ΠΕ 02 Φιλολόγων στο Ευρωπαικό Σχολείο Μονάχου και Λουξεμβρούργου ΙΙ

  • Του αριθ. 91281/Η2/17-8-2023εγγράφου « Προσωρινός  αξιολογικός  πίνακας και πίνακας απορριφθέντων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, υποψηφίων για την κάλυψη θέσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου (Αρ. Πρόσκλησης 23881/Η2/2-3-2023)» _ΕΔΩ 
  • Του αριθ. 91295/Η2/17-8-2023 εγγράφου «Προσωρινός  αξιολογικός  πίνακας και πίνακας απορριφθέντων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, υποψηφίων για την κάλυψη θέσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (Αρ. Πρόσκλησης 23881/Η2/2-3-2023)»_ΕΔΩ