Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Κωπηλασίας Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Κωπηλασίας Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.), σχολικού έτους 2022-2023

Υπεύθυνη_Δήλωση.pdf

Υπόδειγμα_ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ.xlsx

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΓΩΝΩΝ_ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ.pdf