Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Ποιοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται Διευθυντές στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Ποιοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται Διευθυντές στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων η απόφαση τοποθέτησης των νέων  Διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων.

Η θητεία των Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων λήγει στις 31 Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Οι τοποθετούμενοι/ες Διευθυντές/ντριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους 2022-2023.

Μετά την έκδοση της παρούσας οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παραμένουν στη θέση που κατέχουν πριν από την τοποθέτησή τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης αυτής μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία ως Διευθυντές/ντριες.

Οι Διευθυντές/ντριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων.

Πηγή: esos.gr