Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Ποιες διορθώσεις θα βρουν στα βιβλία μαθητές κι εκπαιδευτικοί Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Ποιες διορθώσεις θα βρουν στα βιβλία μαθητές κι εκπαιδευτικοί Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Ειδικότερα:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ε΄Τάξη

Μαθηματικά (Τεύχος 2): Σελ. 24  Στα Παραδείγματα, στην 1η γραμμή, γίνεται διόρθωση του «180 λεπτά» σε «150 λεπτά»


ΓΥΜΝΑΣΙΟ


Α΄Τάξη

Μουσική:
Σελ. 8     α) Διόρθωση του «Πολυρυθμία» σε «Πολυρρυθμία»
β) Διόρθωση του «Πολυρυθμική» σε «Πολυρρυθμική»     
Σελ. 9     α) Μετατροπή του «επικρουστήρα» σε «μπακέτα»
β) Μετατροπή του «επικρουστήρες» σε «μπακέτες»     
Σελ. 17     Διόρθωση του «λεπτόφωνος» σε «οξύφωνος»     
Σελ. 45     Διόρθωση του «4 συγχορδίες» σε «μία συγχορδία που παίζεται 4 φορές»     
Σελ. 48     Διόρθωση του «τη δεκαετία του» σε «περίπου το»     
Σελ. 88     α) Διόρθωση του «1ης» σε «Iης» (λατινικό)
β) Διόρθωση του «5ης» σε «Vης» (λατινικό)
γ) Διόρθωση του «κλίμακα» σε «τονικότητα»     
Σελ. 96     Διόρθωση του «επικρουστήρες» σε «μπαγκέτες»     
Σελ. 98     Διόρθωση του «ρυθμό Καλαματιανού» σε «καλαματιανό ρυθμό»     
Σελ. 101     Διόρθωση του «δημοτική» σε «παραδοσιακή»     
Σελ. 128     Διόρθωση του «φόρμα» σε «μορφή»     
Σελ. 130     Διόρθωση του «Πολυρυθμία» σε «Πολυρρυθμία»     
Σελ. 137     Διόρθωση του «Πολυρυθμία» σε «Πολυρρυθμία»

Μουσική (Τετράδιο εργασιών):    

Σελ. 35     Διόρθωση του «κλίμακα» σε «τονικότητα»     
Σελ. 42     Διόρθωση του «κλίμακα» σε «τονικότητα»     
Σελ. 56     Διόρθωση του «ταχύτητα-ρυθμική αγωγή» σε «ταχύτητα-χρονική αγωγή»     
Σελ. 57     Διόρθωση του «κλίμακα» σε «τονικότητα»     
Σελ. 60     Διόρθωση του «μεταλλικούς επικρουστήρες» σε «μεταλλικές μπαγκέτες»

Β΄Τάξη

Μουσική (Τετράδιο Εργασιών): Σελ. 11     Διόρθωση του «τονν» σε «τον»

Γ΄Τάξη

Μουσική: Σελ. 37     Διόρθωση του «Cool Jazz (1940-1950)» σε «Cool Jazz (1950-1960)»


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ


Α΄Τάξη

Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων: Σελ. 51     Διόρθωση του «σελ. 25» σε «σελ. 49»

Β΄Τάξη

Αρχές Φιλοσοφίας: Σελ. 62     α) Αφαίρεση του «Ρενέ Μαγκρίτ»
β) Διόρθωση του «απ τον Frans Hals» σε «από τον Frans Hals»

Γ΄Τάξη

Φυσική (Τεύχος Γ΄): Σελ. 227     α) Διόρθωση του «Τ=3000Κ» σε «Τ=6000Κ»
β) Διόρθωση του «Τ=2000Κ» σε «Τ=4500Κ»
γ) Διόρθωση του «Τ=1000Κ» σε «Τ=3000Κ»     
Σελ. 248     Διόρθωση του «fk>fπ» σε «fk

Φυσική (Τεύχος Γ΄Λύσεις των Ασκήσεων): Σελ. 104     Διόρθωση του «7.7 (α), (γ), (ε)» σε «7.7 (γ)»


ΕΠΑΛ


Α΄Τάξη

Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων: Σελ. 51     Διόρθωση του «σελ. 25» σε «σελ. 49»

Γενικά Αγγλικά Β: Σελ. 24     Αφαίρεση του «For further information and bookings visit us on: http://www.travellinginfo.gr (Based on information from the internet.)»     
Σελ. 123     Αφαίρεση του «www.athens2004.gr»     
Σελ. 124     Αφαίρεση του «www.athens2004.gr»

Γ΄Τάξη

Συνταγολογία-Νομοθεσία-Βιβλία Φαρμακείου: Σελ. 25     Προσθήκη του «Οι συσκευασίες (τα εμβαλάγια) … στο σχετικό κεφάλαιο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-συνταγογράφηση).»     
Σελ. 97     Διαγραφή του «Για τη χορήγηση των χρησιμοποιούμενων με ιατρική συνταγή ναρκωτικών είναι απαραίτητα: Συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Περιφέρεια (στρογγυλή σφραγίδα περιφέρειας)»     
Σελ. 98     Διαγραφή του «Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DUROGESIC … της οικείας Περιφέρειας, η οποία έχει ισχύ για ένα μήνα»     
Σελ. 99     Διαγραφή του «Σε περίπτωση που στην συνταγή με DUROGESIC αναγράφεται και άλλο φάρμακο της κατηγορίας Β, τότε χορηγείται οπωσδήποτε μετά από απόφαση της Περιφέρειας. Επίσης εάν υπάρχει στην ίδια συνταγή DUROGESIC και ταυτόχρονα φάρμακο της κατηγορίας Γ και το οποίο ξεπερνά την ημερήσια δόση που έχει ορισθεί, τότε επίσης χρειάζεται απόφαση της Περιφέρειας»     
Σελ. 100     Διόρθωση του «πράσινο» σε «καφέ»     
Σελ. 190     Διαγραφή του «γ) βιβλίο αντιγραφής συνταγών Το βιβλίο αναγραφής συνταγών … που διευθύνει το φαρμακείο»     
Σελ. 191     α) Αλλαγή της αρίθμησης των παραγράφων, λόγω της ανωτέρω διαγραφής στη Σελ. 190
β) Διόρθωση του «ζ) Βιβλία ναρκωτικών και η τήρηση τους Στα βιβλία ναρκωτικών καταγράφεται … αναλγητικά φάρμακα» σε «στ) «Βιβλία ναρκωτικών και τήρησή τους» Στο φαρμακείο τηρείται το βιβλίο ναρκωτικών … όπως π.χ. ιατρική συνταγή κτηνιάτρου»


Τάξεις Υποδοχής και Δομές Προσφύγων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Δεν υπάρχει καμία διόρθωση


Τάξεις Υποδοχής και Δομές Προσφύγων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης


Δεν υπάρχει καμία διόρθωση


Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Δεν υπάρχει καμία διόρθωση


Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης


Δεν υπάρχει καμία διόρθωση


Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Εξωτερικού


Δεν υπάρχει καμία διόρθωση


Ειδικής Αγωγής


Δεν υπάρχει καμία διόρθωση

Πηγή: esos.gr