Ποιες αλλαγές θα έχει το βιβλίο των Λατινικών το επόμενο σχολικό έτος

Η αντικατάσταση του βιβλίου με νέο θα γίνει από το μεθεπόμενο σχολικό έτος 2025-26

Το βιβλίο «ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α’)», της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β Γενικού Λυκείου, θα αντικατασταθεί από το σχολικό  έτος, ενώ αυτό που θα παραλάβουν ο μαθητές τον Σεπτέμβριο (για το σχολικό έτος 2024-2025), θα έχει τις αλλαγές:

  • Στις σελίδες 2 και 3: Προσθήκη του ονόματος “ Β. Βαϊόπουλος ” στην Εισαγωγή.
  • Νέα έκδοση: Εισαγωγή Δ. Ζ. Νικήτας – Β. Βαϊόπουλος
  • Στις σελίδες 7-26: Αντικατάσταση του κειμένου της Εισαγωγής με νέο κείμενο.

Το υφιστάμενο απόθεμα του συγκεκριμένου βιβλίου , σύμφωνα με την οδηγία του υπουργείου Παιδείας, θα  καταργηθεί πλήρως.

[Πηγή :esos.gr]