Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Παρουσίαση των τμημάτων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Παρουσίαση των τμημάτων

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 13/2000. Έχει ως έδρα του την Τρίπολη και δραστηριοποιείται στις 5 πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Τρίπολη, Κόρινθος, Ναύπλιο, Σπάρτη, Καλαμάτα) και στην Πάτρα. Αποτελείται από 9 Σχολές και 22 Τμήματα.

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου εγκαινιάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002 με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια, με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, την έρευνα και τη διδασκαλία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου με εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναφέρεται στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό, φιλοδοξώντας να αποκτήσει ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια και να καταστεί ένας πόλος συνεργασίας και πνευματικής δημιουργίας για τους απανταχού Έλληνες.

Όραμα – Αποστολή

Με βάση τη νομοθεσία της Ελλάδας αλλά και τις αρχές της ακαδημαϊκής προόδου και κοινωνικής ανάπτυξης, το όραμα και η αποστολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπως προσδιορίζονται από τις Πρυτανικές Αρχές και τη Σύγκλητο συνοψίζονται στα εξής σημεία:

 • Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της παραγωγής νέας γνώσης
 • Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών
 • Παροχή ενισχυτικών υπηρεσιών στους φοιτητές αλλά και στους απόφοιτους
 • Ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου
 • Υποστήριξη όλων των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
 • Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και ουσιαστική συμβολή στην κοινωνική συνοχή
 • Στήριξη των φοιτητών στην αναζήτηση ποιοτικών επαγγελματικών διεξόδων
 • Δημιουργία κουλτούρας γόνιμου διαλόγου και σεβασμού στη διαφορετικότητα σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα
 • Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
 • Συμπαράσταση σε όλες τις Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών αποτελεί τμήμα της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, το οποίο εδρεύει στη πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας την Τρίπολη. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και φοιτητικό κέντρο με έμφαση στην παροχή δυναμικής και νέας γνώσης, θεωρητικής και εφαρμοσμένης, στα οικονομικά και τα συναφή αντικείμενα που θεραπεύει, αλλά και να αποτελεί κόμβο κοινωνικής συνεργασίας, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, φοιτητοκεντρικών υπηρεσιών και ακαδημαϊκού ήθους. Μέσα από μια ποικιλία μαθημάτων σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής επιστήμης, με σύγχρονα εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, με καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα, με δυνατό διδακτορικό πρόγραμμα, με συνεπή συμμετοχή όλων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών στην έρευνα, όλα τα μέλη του Τμήματος, διδάσκοντες και φοιτητές, συμβάλουν στην πρωτοπορία της γνώσης και την ενίσχυση της κοινωνίας μας.

Website: https://es.uop.gr/el/

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της επιστήμης πληροφορικής, των υπολογιστικών συστημάτων επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και των εφαρμογών αυτών για την κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης.

Το Τμήμα προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, που καλύπτει θέματα αιχμής στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, έχοντας ως βασικό στόχο οι απόφοιτοι του Τμήματος να διαθέτουν αναλυτικό και συγκροτημένο τρόπο σκέψης και να συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη. Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος πραγματοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 44, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 58 τ.Α’ / 08.04.2009.

Για την παραπέρα εμβάθυνση στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, ενώ είναι επίσης δυνατή και η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών στους φοιτητές του, σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας.

Website: https://dit.uop.gr/index.php/el/

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προσφέρει ένα σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών, το οποίο συνδυάζει την επιστημονική γνώση της Διοικητικής Επιστήμης, της Οικονομικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας με σκοπό να παρέχει στους αποφοίτους του ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Το Τμήμα ΔΕΤ προετοιμάζει εξειδικευμένα στελέχη, ικανά να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις, προς όφελος της επιχείρησης και της οικονομίας, χρησιμοποιώντας το σύγχρονο περιβάλλον μεθόδων λήψης αποφάσεων, τεχνολογίας και εφαρμογών. Στελέχη τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Με τον τρόπο αυτό συμβάλει στον οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και οργανισμών της, που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν τον δείκτη ανταγωνιστικότητας τους στη σύγχρονη διεθνοποιημένη πραγματικότητα.

Website: https://det.uop.gr/

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι να παρέχει θεμελιώδεις και εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη και τεχνολογία των σύγχρονων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στους τομείς του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της επιστήμης της πληροφορικής, των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των δικτύων και των υπηρεσιών διαδικτύου. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων έχουν τα ίδια καθιερωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων με έδρα τη Σπάρτη παρέχει θεμελιώδεις και εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη και τεχνολογία των σύγχρονων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Website: https://ds.uop.gr/

Τμήμα Λογοθεραπείας

Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2009 (στο πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου, ΦΕΚ 44 /τ. Α’/12-03-2009) και είναι σήμερα ένα από τα τρία σχετικά Τμήματα που λειτουργούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Είναι τετραετούς φοιτήσεως και παρέχει εκπαίδευση σε θέματα Παθολογίας του Λόγου, Ομιλίας και Φωνής. Κάθε ακαδημαϊκό έτος εγγράφονται στο Τμήμα εκατό (100) περίπου φοιτητές.

Το Τμήμα Λογοθεραπείας λειτουργεί με την εφαρμογή ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών που περιλαμβάνει α) μαθήματα υποδομής από τους κλάδους της Γλωσσολογίας, της Ιατρικής, της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής και β) μαθήματα ειδικότητας στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής, κατάποσης και ακοής, καθώς και μαθήματα νέων τεχνολογιών. Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίστηκε από ομάδα εργασίας, η οποία συμπεριέλαβε τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης, τις παρατηρήσεις επαγγελματιών του κλάδου, καθώς και την εμπειρία από αντίστοιχα Τμήματα του εξωτερικού. Εκτός από το θεωρητικό μέρος, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτική κλινική άσκηση, η οποία πραγματοποιείται σε γενικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα.

Website: https://slt.uop.gr/

Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας

Το Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας ιδρύθηκε με το Ν.4610/2019, ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η λειτουργία του ξεκίνησε το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 με 150 φοιτητές. Η έδρα του Τμήματος βρίσκεται στην περιοχή του Αντικάλαμου στην Καλαμάτα.

Αποστολή του Τμήματος είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων κατάλληλα εκπαιδευμένων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη Διατροφή και τις Διαιτητικές ανάγκες ειδικών ομάδων πληθυσμού, μεμονωμένων ατόμων με ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες αλλά και τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού γενικότερα.

Για την επίτευξη των στόχων του η εκπαίδευση στο Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως της Διατροφής, της επιστήμης των Τροφίμων, της Βιοχημείας, της Μοριακής Βιολογίας, της Φυσιολογίας και του Μεταβολισμού της Παθοφυσιολογίας κλπ, συνδυάζοντας θεωρητική διδασκαλία με εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στην πρακτική-κλινική άσκηση των φοιτητών.

Website: https://nds.uop.gr/

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δημιουργήθηκε με τον Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70/7-05-2019, τΑ΄) και έχει έδρα τη Σπάρτη.

Στόχος του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με τα πρότυπα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας για τη Φυσικοθεραπεία (World Confederation for Physical Therapy) στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης με την ενθάρρυνση και τη στόχευση υψηλών προτύπων φυσιοθεραπευτικής εκπαίδευσης και πρακτικής.

Οι φυσικοθεραπευτές είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να συμμετέχουν ενεργά στη θεραπεία και αποκατάσταση συγγενών και επίκτητων παθήσεων αλλά και στην πρόληψη αυτών με στόχο τη λειτουργική αποκατάσταση και την ποιότητα ζωής των ατόμων.

Το νεοσύστατο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμβάλλει στην αναβάθμιση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή και στην προώθηση της υγείας της κοινωνίας, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον. Το Τμήμα αποβλέπει στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης έρευνας προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς πτυχιούχους για να ασκήσουν το επάγγελμά τους αυτόνομα αλλά και συνεργατικά, μέσα σε ένα εξελισσόμενο, πολύπλοκο και ποικιλόμορφο περιβάλλον υγείας. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα συμμετέχουν ενεργά στις διδακτικές, θεωρητικές, εργαστηριακές, βιωματικές, διεπαγγελματικές και κλινικές δραστηριότητες. Αυτή η λειτουργική αλληλεπίδραση που έχει ως επίκεντρο τον/την φοιτητή/τρια θα ενισχύσει θετικά τη μάθηση και θα υποστηρίξει την επαγγελματική και επιστημονική καταξίωση των αποφοίτων, παρέχοντάς όλα τα απαραίτητα εφόδια για το σύγχρονο περιβάλλον, τις τεχνολογικές εξελίξεις και το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Website: https://physiotherapy.uop.gr/

Τμήμα Νοσηλευτικής

Το Τμήμα  Νοσηλευτικής με έδρα την Τρίπολη ξεχωρίζει για τις υψηλού επιπέδου σπουδές που παρέχει καθώς και για το αξιόλογο ερευνητικό έργο που διεξάγει. Η δύναμη και η υπεροχή του Τμήματός μας προέρχονται από το έμπειρο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και από τους επιμελείς φοιτητές μας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Website: https://nrs.uop.gr/

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Από το 2003 το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών εναρμονίζει τις παραδοσιακές επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας με το σύγχρονο επιστημονικό πεδίο της Πολιτισμικής Διαχείρισης.

Είναι πανελλαδικά το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα, που συνδύασε στον προπτυχιακό τίτλο σπουδών τις επιστήμες αυτές. Με έμφαση στην διεπιστημονικότητα εστιάζει στην αειφόρο διαχείριση των πολιτισμικών πόρων, και ιδιαίτερα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του Τμήματος ενισχύεται περαιτέρω από τα Εργαστήρια Αρχαιομετρίας, Ενάλιας Αρχαιολογίας και Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, καθώς και την Πανεπιστημιακή Αρχαιολογική Μουσειακή Συλλογή.

Με έδρα την Καλαμάτα, το ΤΙΑΔΠΑ συμβαδίζει με τις διεθνείς ερευνητικές εξελίξεις. Προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ένα σταθερό, ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και αναγκαίες πρακτικές δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και προοπτικές των κλάδων που θεραπεύει.

Website: https://ham.uop.gr/el/

Τμήμα Φιλολογίας

Πρώτιστη μέριμνα του Τμήματος Φιλολογίας είναι η διασφάλιση παροχής υψηλότατου επιπέδου σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, στους φοιτητές του τόσο στον τομέα της θεωρητικής εξειδίκευσης όσο και στους εξίσου σημαντικούς τομείς της πρακτικής και της έρευνας.  Ειδικότερα, το Τμήμα Φιλολογίας μέσα από ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων και εκδηλώσεων, καθώς επίσης μέσα από την αξιοποίηση άρτιων υλικών υποδομών και τεχνολογικών βοηθημάτων, στοχεύει στην πολύπλευρη επιστημονική εκπαίδευση των σπουδαστών σε όλες τις εκφάνσεις του ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού.  Επιπροσθέτως, συστηματικές προσπάθειες καταβάλλονται προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης των γλωσσικών και ερμηνευτικών οριζόντων των φοιτητών, ιδίως μέσω της διοργάνωσης έγκυρων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, της ίδρυσης ερευνητικών κέντρων και γενικότερα της ενίσχυσης των σχέσεων του Τμήματος Φιλολογίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Website: https://phil.uop.gr/

Τμήμα Γεωπονίας

Το Τμήμα Γεωπονίας με έδρα την Καλαμάτα αποτελεί ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό κέντρο που προάγει την ακαδημαϊκή γνώση και την επιστημονική έρευνα και εφαρμογή στους τομείς που άπτονται της Γεωπονικής Επιστήμης και της Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής.

Το Τμήμα είναι πενταετούς φοίτησης και παρέχει άρτια επιστημονική γνώση στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ελληνικού αγροτικού χώρου μέσα από τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει.

Website: https://agro.uop.gr/

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Γιατί να επιλέξω να σπουδάσω Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων;

Γιατί είναι διεπιστημονικός τομέας. Η Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων συνδυάζει γνώσεις από διάφορες βασικές επιστήμες (Χημεία, Βιολογία, Μικροβιολογία, Μηχανική, Πληροφορική, οικονομία και εμπόρια) και ο φοιτητής θα έρθει σε επαφή με πολλές γνώσεις διευρύνοντας τον επιστημονικό του ορίζοντα.

Γιατί έχει υψηλή επαγγελματική αποκατάσταση. Σύμφωνα με την μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών ερευνών (ΙΟΒΕ) το 2018 η βιομηχανία τροφίμων και ποτών κάλυπτε το 28,5% του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη ανάμεσα στους κλάδους της μεταποίησης. Η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της εγχώριας μεταποίησης, αφού σε αυτόν απασχολείται το 36,8% του συνόλου των απασχολουμένων. Κατά μέσο όρο σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ποτών εργάζονται 61 άτομα.

Γιατί προσφέρει την δυνατότητα για συνέχισης των σπουδών σε Μεταπτυχιακό επίπεδο σε ευρύ φάσμα Επιστημονικών πεδίων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του αποφοίτου.

Γιατί το αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων διαχρονικά είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας. Η κοινωνία διαχρονικά απαιτεί προστασία από διατροφικά σκάνδαλα και ανάπτυξη νέων και πιο υγιεινών προϊόντων τροφίμων.

Γιατί θα απαντήσεις σε πολλές προσωπικές σου αναζητήσεις σχετικά με τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής τροφίμων και διατροφής.

Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Παν/μιου Πελοποννήσου;

Γιατί είναι από το πιο άρτια εξοπλισμένα Τμήμα στον τομέα της Επιστήμης Τροφίμων στον Ελληνικό χώρο.

Γιατί έχει σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει όλες τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στο τομέα των τροφίμων.

Γιατί παρέχεται στους αποφοίτους ευρεία γνώση και διεπιστημονικότητα που είναι σημαντικά εφόδια για αγοράς εργασίας, για την επαγγελματική εξέλιξη στη βιομηχανία, στο δημόσιο τομέα κ.ά.

Γιατί παρέχει υψηλή ποιότητα γνώσεις για περεταίρω ακαδημαϊκή ανάπτυξη σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο. Το πρόγραμμα σπουδών συνεχώς ενημερώνεται και σχεδιάζεται καταγράφονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς και των φοιτητών.

Γιατί με την ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται ταυτόχρονα Δίπλωμα και Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (master) – Integrated master (Η απονομή integrated master στους αποφοίτους του τμήματος θα είναι δυνατή κατόπιν έγκριση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Γιατί τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος διαθέτουν πλούσια διδακτική και ερευνητική εμπειρία.

Γιατί οι απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων της χώρας.

Γιατί δίνει την δυνατότητα σπουδών στην πόλη της Καλαμάτας, μιας σύγχρονης πόλης που προσφέρει τις ευκαιρίες μιας μεγάλης πόλης και τις ευκολίες μιας επαρχιακής πόλης. Η Καλαμάτα προσφέρει περιβάλλον ασφαλούς διαμονής και πολλές ευκαιρίες διασκέδασης. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η Καλαμάτα έχει γίνει τουριστικός προορισμός.

Website: https://fst.uop.gr/el/

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανήκει στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η έδρα του βρίσκεται στην Καλαμάτα.

Έχει ως αποστολή να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις γνώσεις που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μέσα από την υλοποίηση ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα Ελληνικών και Διεθνών αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και καλύπτει πλήρως τα επιστημονικά πεδία της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Τα μαθήματα καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα όπως Λογιστική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Ανάλυση, Στατιστική-Μαθηματικά, Σύγχρονες εξελίξεις στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Δίκαιο των Συναλλαγών, Αρχές οικονομικής.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος, διαθέτουν όλες εκείνες τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, είτε να εργασθούν ως στελέχη του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. Λογιστές, Κοστολόγοι, Φοροτεχνικοί, Ελεγκτές, Οργανωτές Λογιστηρίων και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι – Αναλυτές, Εκπαιδευτικοί).

Το Τμήμα παρέχει δύο (2) ανταγωνιστικά σε εθνικό επίπεδο και υψηλής ζήτησης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε τομείς αιχμής (Διοίκηση, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά). Πιο συγκεκριμένα:

– Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική «Master  Accounting and Finance»

– Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα «Executive MBA in Financial Planning»

Website: http://accfin.uop.gr

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ανήκει στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα, πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) αποτελεί ένα νέο και δυναμικό μέλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που φιλοδοξεί να βάλει το δικό του στίγμα στην εκπαίδευση, την έρευνα, και την σύνδεση με τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους οργανισμούς και την κοινωνία, παρέχοντας στους φοιτητές του διαφοροποιημένη ανώτατη εκπαίδευση.

Το όραμα του ΔΕΟ είναι η ακαδημαϊκή αριστεία σε στενή σχέση με την επιχειρηματική κοινότητα για την οικοδόμηση ενός υπεύθυνου μέλλοντος.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια ευρεία ποικιλία μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τους κλάδους της διοικητικής επιστήμης με έμφαση σε δύο κατευθύνσεις, αυτές της διοίκησης επιχειρήσεων και της διοίκησης οργανισμών. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε όλα τα σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης (εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, διαδραστικά μέσα, εξειδικευμένη βιβλιοθήκη κ.α.) με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή των επιστημονικών τους γνώσεων.

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι η εκπαίδευση αποτελεσματικών διοικητικών στελεχών με προσωπικότητα, ήθος και σεβασμό στους θεσμούς και τις αξίες, που να μπορούν να στελεχώσουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας. Παράλληλα παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ακολουθήσουν, εφόσον το επιθυμούν, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, μεταλαμπαδεύοντας διαρκώς γνώσεις στους φοιτητές του μέσα από την διδασκαλία και την έρευνα δημιουργώντας ευκαιρίες και προοπτικές τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για τις παραγωγικές δυνάμεις.

Έτσι, το Τμήμα ΔΕΟ προσφέρει και συμβάλει στη δημιουργία γνώσης ικανής να μετασχηματίσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Website: https://boa.uop.gr/index.php/el/

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Τμήμα μας είναι αφοσιωμένο στους φοιτητές του και το κοινό καλό. Δύναμη μας, οι άνθρωποι μας. Αξίες μας, η ακαδημαϊκότητα, η συλλογικότητα, η επιμέλεια, η αξιοκρατία. Εμψυχώνουμε την αριστεία στη διδασκαλία, τη γνώση και την έρευνα με καθολική φοιτητική συμμετοχή και σφαιρική αξιολόγηση. Διαμορφώνουμε κριτικά σκεπτόμενους επιστήμονες, διαπλάθουμε συνειδητοποιημένα δημοκρατικούς πολίτες. Προσφέρουμε σύγχρονες διεπιστημονικές προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που συνδυάζουν διεθνή επιστημονική αναγνώριση και επαγγελματική προοπτική.

Τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι οι γνωστικοί αιμοδότες που διαμορφώνουν κυβερνητικές αποφάσεις για ατομική και κοινωνική ευημερία. Τα συστήματα κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών είναι τα οργανωμένα πλαίσια συλλογικής δράσης που επηρεάζουν μοίρες ανθρώπων για δικαιότερη ευημερία.

Website: http://dsep.uop.gr/

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 118/2003 (ΦΕΚ 102, τεύχος Α’) και ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών που εδρεύει στην Κόρινθο. Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

Σκοπός του Τμήματος είναι η άρτια επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του στα αντικείμενα της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων, της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ιστορίας, της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και των Νέων Τεχνολογιών. Το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει τη διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.

Website: https://pedis.uop.gr/

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών υπηρετεί τη μελέτη του θεάτρου, πλαισιωμένης με μαθήματα γενικής υποδομής στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, με στόχο την επαρκή κατάρτιση των φοιτητριών και φοιτητών μας σε θεωρητικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Συνδυάζει, έτσι, καταστατικά την επιστημονική γνώση με την καλλιτεχνική πράξη τόσο στις πτυχιακές και όσο και τις μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρει.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει σύγχρονα ερευνητικά αντικείμενα και  καλλιτεχνικά ερεθίσματα σε συμφωνία με τις εκπαιδευτικές και επιστημονικές τάσεις διεθνώς,  ενώ παρέχονται, επίσης,  ευκαιρίες  εμπλουτισμού των σπουδών σας μέσω των προγραμμάτων διεθνούς κινητικότητας, πρακτικής άσκησης και των ποικίλων συνεργασιών του Τμήματος.

Είναι σημαντικό ότι το Πρόγραμμα του Τμήματός πρόσφατα αξιολογήθηκε από εξωτερικούς κριτές και πιστοποιήθηκε από την ΑΔΙΠ ως πλήρως συμμορφούμενο με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε με την εργασία των έγκριτων διδασκόντων μας και του άξιου προσωπικού μας.

Οι διδάσκοντες και το προσωπικό του Τμήματος μεριμνούμε, ώστε οι σπουδές σας να σας προσφέρουν δυνατότητες εκπλήρωσης των προσδοκιών σας, επιστημονικών και  καλλιτεχνικών, και να σας ανοίξουν  ορίζοντες όχι μόνον επαγγελματικούς, αλλά, επίσης, προσωπικής ανάπτυξης, εμπειρίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Website: https://ts.uop.gr/gr/

Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Τ.Π.Ψ.Τ.) με έδρα το Ναύπλιο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ανήκει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έχει ως αποστολή:

Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα που αφορούν τις παραστατικές τέχνες (Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και τις ψηφιακές τέχνες, με έμφαση στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και την διδακτική. Η Επιτέλεση (Performance), ως κατ’ εξοχήν πεδίο καινοτομίας στις τέχνες, βρίσκεται στο επίκεντρο των καλλιτεχνικών, θεωρητικών, ιστορικών και μεθοδολογικών μαθημάτων που προσφέρονται στο Τμήμα.

Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να τεκμηριώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν ενσωματωμένες πρακτικές και δράσεις κατά την καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία καλλιτεχνικών αντικειμένων και των καλλιτεχνικών τεχνολογικών εφαρμογών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Website: https://pda.uop.gr/

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Το τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού έχει ως αποστολή:

να προάγει την γνώση στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης των θεσμών του αθλητισμού.

να παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

να συμβάλλει στην παραγωγή επιστημόνων ικανών να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, φορέων και επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Website: http://sportmanagement.uop.gr/

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  ιδρύθηκε τον Μάιο 2019 (ν.4610/2019) εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών και έχει έδρα την Πάτρα.

Αποστολή του Τμήματος είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και η καλλιέργεια επαγγελματικών, επιστημονικών και ερευνητικών δεξιοτήτων στους αποφοίτους του, με στόχο τη δημιουργία επαγγελματιών και επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας και έρευνας στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

Για την επίτευξη της αποστολής του, το Τμήμα προσφέρει τρείς (3) κύκλους σπουδών:

 • Προπτυχιακές σπουδές Διάρκεια: δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα
 • Mεταπτυχιακές σπουδές Διάρκεια: τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 • Διδακτορικές σπουδές
 • Προπτυχιακές Σπουδές

Στον πρώτο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο είναι συμβατό με τα διεθνή πρότυπα και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και στις εξελίξεις των επιστημών της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών, των Υπολογιστών και της Πληροφορικής.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ισορροπημένο ως προς το θεωρητικό και το εργαστηριακό σκέλος. Προσφέρει βασική εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) εξαμήνων και τέσσερις (4) εξειδικεύσεις (κατευθύνσεις σπουδών) διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων,  οι οποίες είναι:

 • Ενεργειακών Συστημάτων
 • Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων
 • Πληροφορικής

Integrated Master

Το Τμήμα παρέχει τίτλο σπουδών που έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως «ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου – integrated master» (παρ. 1, άρθρου 46, Ν. 4485/2017). Επομένως, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Website: https://www.ece.uop.gr/

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Τμήμα ανήκει στη Σχολή Μηχανικών και εδρεύει στην Πάτρα. Ιδρύθηκε τον Μάιο 2019 με το άρθρο 46 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7.5.2019) ως μετεξέλιξη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Κύριες αποστολές του Τμήματος είναι κατά πρώτον η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αιχμής στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν την απαραίτητη γνώση, κρίση και δεξιότητες, για να συμβάλουν στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών, και κατά δεύτερον η διεξαγωγή έρευνας με απώτερο σκοπό την προαγωγή της επιστήμης της Μηχανολογίας (βασική έρευνα) και την ανάπτυξη καινοτόμων μηχανολογικών συστημάτων, προϊόντων και υπολογιστικών εργαλείων Μηχανολόγου Μηχανικού (εφαρμοσμένη έρευνα).

Website: https://mech.uop.gr/

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610/2019. Ανήκει στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα και διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εκπαιδεύσει τους φοιτητές του στην εφαρμοσμένη επιστήμη του πολιτικού μηχανικού σε όλο το εύρος του αντικειμένου. Οι σπουδές στο Τμήμα θα καταστήσουν τον απόφοιτο ικανό να συμμετάσχει ενεργά στην παραγωγική διαδικασία της χώρας στους τομείς των δομοστατικών, υδραυλικών και συγκοινωνιακών έργων με ευθύνη και σεβασμό στο περιβάλλον. Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος βρίσκονται σε ειδυλλιακό περιβάλλον στην περιοχή Κουκούλι της Πάτρας.

Το Τμήμα είναι πλήρως εξοπλισμένο με σχεδιαστήρια, υπολογιστικά κέντρα, εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας. Στους φοιτητές διατίθενται καταλύματα στην φοιτητική εστία και σίτιση.

Website: https://civil.uop.gr/

Πηγή: [esos.gr]