Πανελλαδικές 2024 – αλλαγή: Μειώνεται στα 200μ. το αγώνισμα δρόμου – Ποιους αφορά

Με υπουργική απόφαση αντικαθίσταται το αγώνισμα δρόμου 400μ. με το αγώνισμα δρόμου 200μ. για τα αγόρια που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2024.

Πιο αναλυτικά, υπεγράφη από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη, η με αριθμ. Φ.253/  88954  /Α5/7-8-2023  απόφαση, με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) ΥΑ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:

«Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.I. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες…» και συγκεκριμένα:

Με τη συγκεκριμένη ΥΑ αντικαθίσταται το αγώνισμα του Δρόμου 400μ. με το αγώνισμα του Δρόμου 200μ. για τα αγόρια που συμμετέχουν στις πρακτικές δοκιμασίες προκειμένου να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Η εν λόγω απόφαση έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Πηγή: alfavita.gr