Πανελλαδικές 2023: To 48,8% των θέσεων 7 Τμημάτων Φυσικής έμειναν κενές για τους αποφοίτους των ΓΕΛ

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, στα παρακάτω επτά (7) Τμήματα Φυσικής οι διαθέσιμες θέσεις ή ο «αριθμός εισακτέων»,  ήταν αθροιστικά 1.018 για τους φετινούς αποφοίτους των ημερήσιων ΓΕΛ.  Όμως εξασφάλισαν δικαίωμα εγγραφής  521, λίγο πάνω από τους μισούς, το 51,2%. Δηλαδή, από τις διαθέσιμες θέσεις, οι 497, το 48,8%, έμειναν «ορφανές»  εξαιτίας της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ). Αν τόσοι πολλοί μαθητές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των θεμάτων των εξετάσεων ώστε να καλυφτούν έστω οι διαθέσιμες θέσεις, μήπως η «ανικανότητα» δεν οφείλεται στους ίδιους τους μαθητές, αλλά θα πρέπει να αναζητηθούν σε άλλους παράγοντες και φραγές;

Θέλεις να σπουδάζεις με πάθος και περιέργεια (curiositas) στη Σχολή που ελεύθερα επιλέγεις, να μη θέλεις να  καταλήξεις αιώνιος ανικανοποίητος με το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα που θα ακολουθήσεις αργότερα και επιπλέον επιθυμείς να συμβάλεις στο να  εκλείψει η λεγόμενη «διαφθορά των επαγγελμάτων»;  Τότε, μάλλον χρειάζεσαι ένα σχολείο που θα καλλιεργεί το πάθος για την επιστήμη, όπου θα διδάσκεται ο στοχασμός και όχι η στείρα παπαγαλία και όπου θα μαθαίνεις όχι απλά να απαντάς σε προκαθορισμένα ερωτήματα αλλά να θέτεις ο ίδιος τα ερωτήματα.

Η επιλογή όμως των πανεπιστημιακών Τμημάτων, όσων από τους απόφοιτους Λυκείου δεν έχουν αποκλειστεί εξαιτίας των φραγμών που θέτει το εξεταστικοκεντρικό σύστημα,  δεν γίνεται κυρίως με κριτήρια που επιβάλει το εξοντωτικό για τους μαθητές σύστημα εισαγωγής (βλ. οικονομική δραστηριότητα ή «βιομηχανία» πανελλαδικών εξετάσεων), ο τόπος κατοικίας και η αγορά εργασίας;

Αν Φυσική, με την ευρεία έννοια, είναι η γενική ανάλυση της φύσης, που συνδέεται με τη προσπάθεια για κατανόηση της συμπεριφοράς του σύμπαντος και ως επιστήμη  συνεχίζει να αποτελεί απελευθερωτική δύναμη για τον άνθρωπο, μήπως τότε η ανάλυση του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι μια προσπάθεια κατανόησης του παραλόγου και πως το τελευταίο ασκεί ιδιαίτερη γοητεία σε ορισμένους;  

Τα στατιστικά πάντως στοιχεία και των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων – εδώ σχετίζονται (ας πούμε) με την επιστήμη της Φυσικής – είναι αποκαλυπτικά για το  εκπαιδευτικό σύστημά μας που μάλλον βλέπει τους μαθητές σαν κουβάδες για γέμισμα και «πελάτες» επιχειρηματικών συμφερόντων. Δε φτάσαμε σε σημείο να καθορίζεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συγκεκριμένος «αριθμός εισακτέων» στα ΑΕΙ, αλλά να είναι «πουκάμισο αδειανό»; Σύμφωνα με το «Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας» της Ακαδημίας Αθηνών «εισακτέος» δεν είναι «το πρόσωπο που γίνεται δεκτό σε εκπαιδευτικό ίδρυμα»;

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, στα παρακάτω επτά (7) Τμήματα Φυσικής οι διαθέσιμες θέσεις ή ο «αριθμός εισακτέων»,  ήταν αθροιστικά 1.018 για τους φετινούς αποφοίτους των ημερήσιων ΓΕΛ.  Όμως εξασφάλισαν δικαίωμα εγγραφής  521, λίγο πάνω από τους μισούς, το 51,2%. Δηλαδή, από τις διαθέσιμες θέσεις, οι 497, το 48,8%, έμειναν «ορφανές»  εξαιτίας της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ). Αν τόσοι πολλοί μαθητές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των θεμάτων των εξετάσεων ώστε να καλυφτούν έστω οι διαθέσιμες θέσεις, μήπως η «ανικανότητα» δεν οφείλεται στους ίδιους τους μαθητές, αλλά θα πρέπει να αναζητηθούν σε άλλους παράγοντες και φραγές;  

Οι απόφοιτοι των ημ. & και εσπ. ΓΕΛ που φέτος έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις και δήλωσαν τα συγκεκριμένα Τμήματα Φυσικής, είναι αθροιστικά 6.398. Από αυτούς,  315 δήλωσαν τα Τμήματα ως 1η σειρά προτίμησης (4,9%), 318 ως 2η σειρά (5%), 348 ως 3η σειρά (5,4%), ενώ και ο κύριος όγκος των 5.417 τα δήλωσε με άλλη σειρά προτίμησης (84,7%).

Από τους 458 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ, 315  τα δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης (68,8%), 50  στη 2η σειρά (10,9%), 35 στην 3η σειρά (7,6%), 22 στην 4η σειρά (4,8%), 14 στην 5η σειρά (3,1%), 5 στην 6η σειρά (1,1%) και 17 με άλλη σειρά προτίμησης (3,7%).

Επτά (7) Τμήματα Φυσικής: θέσεις, βάσεις, επιτυχόντες, σειρά προτίμησης

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Φυσικής της Αθήνας (ΕΚΠΑ) ήταν 158 για τους αποφοίτους των ημ. ΓΕΛ, αλλά οι επιτυχόντες ήταν 146. Έμειναν δηλαδή κενές 12 θέσεις (7,6%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωνε 19.204 μόρια και ο τελευταίος 14.634. Σημειώθηκε πτώση της βάσης κατά 583 (3,8%) μόρια έναντι των περσινών εξετάσεων. Το Τμήμα δήλωσαν 1.251 απόφοιτοι των ημ. & εσπ. ΓΕΛ,  εκ των οποίων 91 στην 1η σειρά προτίμησης (7,3%), 68 στην 2η σειρά (5,4%), 77 στην 3η σειρά (6,2%) και 1.015 με άλλη σειρά προτίμησης (81,1%). Από τους 146 επιτυχόντες των ημ. & και εσπ. ΓΕΛ, οι 91 το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησής τους (62,3%).

 Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Φυσικής της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ήταν 144 για τους φετινούς αποφοίτους των ημ. ΓΕΛ, αλλά οι επιτυχόντες 87. Έμειναν δηλαδή κενές 57 θέσεις (39,6%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.340 μόρια και ο τελευταίος 14.576. Σημειώθηκε άνοδος της βάσης κατά 413 (2,9%) μόρια. Το τμήμα δήλωσαν 963 απόφοιτοι ημ. & εσπ. Λυκείων,  εκ των οποίων 64  στην 1η σειρά προτίμησης (6,6%), 56 στην 2η σειρά (5,8%), 53 στην 3η σειρά (5,5%) και 790 με άλλη σειρά προτίμησης (82,03%). Από τους 88 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ , οι 64 το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης (72,7%).

 Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Φυσικής των Ιωαννίνων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) ήταν 218 για τους αποφοίτους των ημ. ΓΕΛ, αλλά οι επιτυχόντες μόλις 35! Έμειναν κενές 183 θέσεις (83,9). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.090 μόρια και ο τελευταίος 12.835. Σημειώθηκε άνοδος της βάσης κατά 978 μόρια (8,2%). Το Τμήμα δήλωσαν 917 απόφοιτοι ημ. & και εσπ. Λυκείων, εκ των οποίων 24 στην  1η σειρά προτίμησης (2,6%), 66 στη 2η σειρά (7,2%), 46 στην 3η σειρά (5%) και 781 με άλλη σειρά προτίμησης (85,2%). Από τους 36 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ, οι 24 το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης (66,7%).

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Φυσικής του Ηρακλείου (Πανεπιστήμιο Κρήτης) ήταν 120 για αποφοίτους των ημ. ΓΕΛ, αλλά δικαίωμα εγγραφής απέκτησαν μόλις 47.  Έμειναν δηλαδή κενές 73 θέσεις (60,8%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 18.698 μόρια και ο τελευταίος 12.825. Σημειώθηκε άνοδος της βάσης κατά 665 μόρια (5,5%). Το Τμήμα δήλωσαν 599 απόφοιτοι των ημ. & και εσπ. ΓΕΛ, εκ των οποίων 39 στην 1η σειρά προτίμησης (6,5%), 35 στη 2η σειρά (5,8%), 55 στην 3η σειρά (9,2%) και 470 με άλλη σειρά προτίμησης (78,5%). Από τους 47 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ, οι 39 το δήλωσαν στη 1η σειρά προτίμησης (83%).

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Φυσικής της Πάτρας (Πανεπιστήμιο Πατρών) ήταν 193 για τους φετινούς αποφοίτους των ημ. ΓΕΛ, αλλά δικαίωμα εγγραφής απέκτησαν λιγότεροι από τους μισούς: 82 σπουδαστές.  Έμειναν δηλαδή κενές  111 θέσει (57,5%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.060 μόρια και ο τελευταίος 12.160. 825. Σημειώθηκε άνοδος της βάσης κατά 490 μόρια (4,2%). Το Τμήμα δήλωσαν 1.206 φετινοί απόφοιτοι ημ. & και εσπ. ΓΕΛ,  εκ των οποίων 61 στην 1η σειρά προτίμησης (5,1%), 46 στη 2η σειρά (3,8%), 72 στην 3η σειρά (6%) και 1.027 με άλλη σειρά προτίμησης (85,1%). Από τους 83 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ, οι 61 το δήλωσαν στη 1η σειρά προτίμησης (73,5%).

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Φυσική της Λαμίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) ήταν 92 για τους φετινούς απόφοιτους των ημ. ΓΕΛ, αλλά δικαίωμα εγγραφής απέκτησαν μόλις 36 σπουδαστές. Έμειναν δηλαδή κενές 56 θέσεις (60,9%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 12.255 μόρια και ο τελευταίος 9.925. Σημειώθηκε άνοδος της βάσης κατά 400 μόρια (4,2%). Το Τμήμα δήλωσαν 765 απόφοιτοι ημ. & και εσπ. Λυκείων,  εκ των οποίων 22 στην 1η σειρά προτίμησης (2,9%), 27 στη 2η σειρά (3,5%), 25 στην 3η σειρά (3,3%) και 691 με άλλη σειρά προτίμησης (90,3%). Από τους 36 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ, οι 22 το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης (61,1%).

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Φυσικής της Καβάλας (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος) ήταν 93 για τους φετινούς απόφοιτους ημ. ΓΕΛ, αλλά οι επιτυχόντες μόλις 21. Έμειναν δηλαδή κενές 72 θέσεις (77,4%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 14.423 μόρια και ο τελευταίος 9.508. Παρουσιάστηκε άνοδος της βάσης κατά 228 μόρια (2,5%). Το Τμήμα δήλωσαν 697 απόφοιτοι ημ. &  εσπ. Λυκείων, εκ των οποίων 14  στην 1η σειρά προτίμησής τους (2%), 20 στη 2η σειρά (2,9%), 20 στην 3η σειρά (2,9%) και 643 με άλλη σειρά προτίμησης (92,2%). Από τους 22 επιτυχόντες των ημ. & και εσπ. ΓΕΛ, οι 14 το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης (63,6%).

 «Στρατιωτικό καψόνι»;

Ο Αϊνστάιν, τιμημένος με βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1921, ένα μάλλον άτακτο παιδί στο σχολείο και στα μαθήματα επιεικώς μέτριος, ισχυριζόταν με βάση τις τότε εμπειρίες του, κάπως αφοριστικά θα λέγαμε, ότι το σχολείο είναι «ένα στρατιωτικό καψόνι για ανεγκέφαλους»!

Η «βιομηχανία» των πανελλαδικών εξετάσεων δεν ασκεί καθοριστική και αρνητική επιρροή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης;  Δεν αποτελεί ένα σκληρό και τραυματικό «καψόνι»; Δεν είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει παιδιά και οικογένειες;  Oι εκπαιδευτικοί, μέσα από τα συλλογικά τους όργανα, δεν πρέπει να επιχειρήσουν επιτέλους να προτείνουν λύσεις, με την πάλη τους και τις προτάσεις τους;

Η λύση του προβλήματος δε θα μπορούσε να είναι η αναβάθμιση του απολυτηρίου Λυκείου, η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και η κατά βάση ελεύθερη και καλοσχεδιασμένη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  και στις  δημόσιες τεχνικές Σχολές  οι οποίες όμως θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών; Ένα αναβαθμισμένο σχολείο δε θα μπορούσε να αναμορφωθεί σε 5 χρόνια για το Δημοτικό, 3 για το Γυμνάσιο και 4 για το Λύκειο;