Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πανελλαδικές 2023: Η ρυθμιστική εγκύκλιος για τα Γενικά Λύκεια

Πανελλαδικές 2023: Η ρυθμιστική εγκύκλιος για τα Γενικά Λύκεια

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε σήμερα την εγκύκλιο για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2023 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων.

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις (σχετική εγκύκλιος Φ251/147493/Α5/28-11-2022). Με την ανωτέρω εγκύκλιο, είχαν καθοριστεί οι διαδικασίες και οι δικαιούχοι συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και μετά την υποβολή των Αιτήσεων-Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε το αρχείο των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του 2023 (μαθητές-τελειόφοιτοι). Αλλιώς η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής (μηχανογραφικό δελτίο κτλ.).

Τα θέματα που περιγράφει η εγκύκλιος, αφορούν:

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ, Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ, ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, Η. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, Θ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Πηγή: alfavita.gr