Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πανελλαδικές 2022: Δημοφιλή τμήματα με λιγότερα από 10.000 μόρια.

Τμήματα με χαμηλές βάσεις αλλά με ζήτηση στις τελευταίες Πανελλαδικές

Στις Πανελλαδικές ΓΕΛ 2022 στα παρακάτω 27 τμήματα  το ποσοστό των επιτυχόντων που είχε το τμήμα στις 3 πρώτες επιλογές ήταν πάνω από 75%!

Πηγή: sep4u.gr