Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πανελλαδικές: Το χρονοδιάγραμμα έκδοσης των αποτελεσμάτων

Χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, των βάσεων εισαγωγής και των ονομάτων των επιτυχόντων έχει θέσει ήδη το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:  

Μέχρι 30 Ιουνίου: Έκδοση  βαθμολογιών στα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη:  Έκδοση  βαθμολογιών στα  ειδικά μαθήματα.

Τη  δεύτερη  εβδομάδα του Ιούλη : Συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Την τελευταία εβδομάδα του  Ιούλη: Ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και των ονομάτων των επιτυχόντων στα ΑΕΙ

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι όταν κληθούν να δηλώσουν τα τμήματα προτίμησης στο Μηχανογραφικό θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν ΜΟΝΟ τα τμήματα, στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

Συγκεκριμένα  κάθε υποψήφιος θα βλέπει τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων του είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών.

Η βαθμολόγηση των γραπτών

Η πειραματική βαθμολόγηση  γίνεται το απόγευμα της επόμενης ημέρας από αυτήν που εξετάσθηκε το μάθημα. Ετσι η η πειραματική βαθμολόγηση των γραπτών στη  Νεοελληνική  Γλώσσα και Λογοτεχνία, που  διαγωνίστηκαν  χθες οι υποψήφιοι,  θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα και η κανονική βαθμολόγηση, επειδή η Δευτέρα είναι αργία , θα αρχίσει την Τρίτη.

Ειδικότερα:

Εφόσον από την πειραματική βαθμολόγηση προκύπτουν ανάγκες διευκρινίσεων  , οι σχετικές ερωτήσεις  διατυπώνονται γραπτά και   αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή.

Η κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει μετά την 12.00 μεσημβρινή της μεθεπόμενης ημέρας από αυτή που πραγματοποιήθηκε η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος, ώστε να δίνεται ο αναγκαίος χρόνος για την παραλαβή από όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα των διευκρινίσεων που ενδεχομένως θα παρασχεθούν από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Αν κάποιο μάθημα εξετάζεται Παρασκευή πρωί, η πειραματική βαθμολόγηση θα γίνεται την επόμενη ημέρα λειτουργίας του Β.Κ. (δηλαδή το Σάββατο) και η κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει μετά τις 12:00 της μεθεπόμενης ημέρας (δηλαδή τη Δευτέρα).

Γενικά δεν επιτρέπεται η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης νωρίτερα, εκτός αν υπάρξει οδηγία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία και εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα.

Επισημαίνεται ότι:

  • Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Β.Κ. με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ως βαθμολογητής αναβαθμολογητής σε Β.Κ., όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου, τα γραπτά του οποίου βαθμολογούνται σ’ αυτό το Β.Κ.
  • Δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων.

Πηγή:esos.gr