Πανελλήνιοι Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης: Η προκήρυξη για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σχολικού έτους 2023-2024 – Πότε θα διεξαχθούν οι αγώνες

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., για το σχολικό έτους 2023-2024»

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α. προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2023-2024.

Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος στις 17, 18 και 19 Απριλίου 2024 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Αίθουσες 8-9) στον Πειραιά.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) όπου αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού στην οποία αναγράφεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων.

Η ανωτέρω Βεβαίωση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων. Σημειώνεται ότι στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα πρέπει να υπάρχει, εκτός των άλλων, σφραγίδα και υπογραφή του/της Διευθυντή/Διευθύντριας στο πεδίο που αφορά στο Α.Δ.Υ.Μ. και αναφέρεται η τάξη φοίτησης του/της μαθητή/μαθήτριας.

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Oι μαθητές/μαθήτριες – πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

3. Δελτίο αθλητή/αθλήτριας της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) και Κάρτα Υγείας Αθλητή (εφόσον διαθέτουν).

4. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα/επιτρόπου (υπόδειγμα ΥΔ) για τη συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, η οποία παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στην Κατάσταση Συμμετοχής.

5. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα/επιτρόπου για τη συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, την οποία παραδίδει ο/η μαθητής/μαθήτρια στην Γραμματεία των αγώνων την ημέρα διεξαγωγής του πρώτου αγώνα.

Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρεται ότι ο γονέας/κηδεμόνας/επίτροπος αποδέχεται πλήρως τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

6. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα

[Πηγή: alfavita.gr]