Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πανελλήνιοι Αγώνες ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου: Η εγκύκλιος προετοιμασίας.

Πανελλήνιοι Αγώνες ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου: Η εγκύκλιος προετοιμασίας.

Εγκύκλιο με λεπτομέρειες σχετικά με τις ενέργειες και τις διαδικασίες που αφορούν στην οργάνωση και τη διεξαγωγή των σχολικών αγώνων Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) Ελλάδας και Kύπρου, δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας.

Οπως αναφέρει η εγκύκλιος, στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2005, 2006, 2007 και κατά το έτος 2008 μόνο οι φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου.  Κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα και επιπλέον σε ένα αγώνισμα ή κατηγορία ατομικού αθλήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) όπου αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού στην οποία αναγράφεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων. Η ανωτέρωΒεβαίωση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ έως καιτην ημέρα διεξαγωγής των αγώνων. Σημειώνεται ότι στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα πρέπει να υπάρχει, εκτός των άλλων, σφραγίδα και υπογραφή του/της Διευθυντή/Διευθύντριας στο πεδίο που αφορά στο Α.Δ.Υ.Μ. και αναφέρεται η τάξη φοίτησης του/της μαθητή/μαθήτριας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (Yπόδειγμα 9), η οποία παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στην Κατάσταση Συμμετοχής.

3. Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα

4. Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου για ομαδικά αθλήματα

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε μαθητή/μαθήτριας, ενώ οι πρόσφυγες μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

Πηγή: alfavita.gr