Πανελλήνιες 2024: Ποιές σπουδές ανοίγουν δρόμους στην αγορά εργασίας.

 Τα τελευταία χρόνια η εξάπλωση της τεχνολογίας σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας έστρεψε τα φώτα της αγοράς εργασίας στους κλάδους της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Επιχειρηματικότητας συμπαρασύροντας τις περισσότερες επιστήμες στο δρόμο της τεχνολογικής εξέλιξης.

Πώς όμως η τεχνολογία και η επιχειρηματικότητα επηρεάζουν τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και πώς θα μπορούσαν αυτά τα φαινομενικά ασύνδετα αντικείμενα να συμπορευτούν;


Σύγχρονοι τομείς όπως η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, το Marketing, η Υπολογιστική Γλωσσολογία και τα Video Games ανοίγουν νέους δρόμους για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Θεωρητικής κατεύθυνσης, που ενδιαφέρονται και στοχεύουν στις Παναλλαδικές σε κλασικές σχολές όπως τα τμήματα Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας.

Οι νέοι δρόμοι που ανοίγονται:

Όπως τονίζει στο ΕΘΝΟΣ ο κ. Χρήστος Καρακωστίδης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας : Ξεκινώντας από τον κλάδο των Κοινωνικών Σπουδών, οι αντίστοιχες σχολές εξοπλίζουν τους σπουδαστές με ένα ευρύ πεδίο γνώσεων στο αντικείμενο των ανθρωπίνων σχέσεων και της κοινωνικής συμπεριφοράς, το οποίο έπειτα είναι σε θέση να εφαρμόσουν μεταξύ άλλων και στον χώρο της επιχειρηματικότητας.

Η πολυπλοκότητα της ελληνικής γλώσσας και η σωστή της χρήση μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία μιας επιτυχημένης στρατηγικής και για αυτόν το λόγο η συμβολή των φιλολόγων στην επιμέλεια των κειμένων αλλά και στο δημιουργικό σκέλος είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 Η υπολογιστική γλωσσολογία είναι παρούσα σε μεγάλο μέρος της καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου, καθώς εμπλέκεται άμεσα σε εφαρμογές που χρησιμοποιούμε συνεχώς όπως το έξυπνο πληκτρολόγιο, η αυτόματη μετάφραση και οι εφαρμογές φωνητικής αναζήτησης.

 Επίσης, υπολογιστικοί γλωσσολόγοι μπορούν να εργαστούν σε αρκετά ακόμη αντικείμενα, όπου η πληροφορική συναντά την γλώσσα, όπως για παράδειγμα τα αυτοματοποιημένα φίλτρα αναγνώρισης και καταχώρισης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε διαδικτυακές εφαρμογές. Μιλώντας για τεχνολογία και πληροφορική, τα video games και γενικότερα ο τομέας της γραφιστικής απεικόνισης αποτελεί πολύ συχνά πεδίο εξειδίκευσης για Ιστορικούς, καθώς πρόκειται για μια πολύ σύγχρονη και διαδραστική μέθοδο διδασκαλίας της Ιστορίας.

Οι απόφοιτοι αντίστοιχων σχολών, εκτός από την επιστημονική επιμέλεια τέτοιων εφαρμογών, μπορούν μέσω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης να αποκτήσουν γνώσεις προγραμματισμού, ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά στη δημιουργία παιχνιδιών ή ψηφιακών πλατφορμών με ιστορικό και διδακτικό περιεχόμενο. Φαίνεται, λοιπόν, πως η εξέλιξη της αγοράς εργασίας έχει φέρει νέες εξειδικεύσεις τόσο στις ανθρωπιστικές, όσο και στις κοινωνικές επιστήμες. Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα μπορεί φαινομενικά να δείχνει απειλητική για αυτές τις επιστήμες, όμως στην πραγματικότητα γεννά νέες ευκαιρίες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επαγγελματικές διαδρομές!

[Πηγή :ipaidia.gr]