Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πανελλήνιες 2023: Υποψήφιος έστησε κόλπο αντιγραφής αλλά έκανε το μοιραίο λάθος

Πανελλήνιες 2023: Το μοιραίο λάθος μιας προσπάθειας για αντιγραφή

Ένας μαθητής στην Εύβοια είδε το γραπτό του στις Πανελλαδικές εξετάσεις να μηδενίζεται, καθώς από δικό του λάθος οι επιτηρητές ανακάλυψαν το… κόλπο που είχε σκαρώσει.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα eviatop, ο μαθητής λυκείου της Εύβοιας είχε κρύψει το κινητό του στις τουαλέτες του εξεταστικού κέντρου.

Κάποια στιγμή της εξέτασης σηκώθηκε για να πάει στις τουαλέτες, όπου εκεί είχε κρύψει το κινητό του. Στη συνέχεια επέστρεψε στην αίθουσα, τελείωσε το γραπτό του και το παρέδωσε.

Όμως έκανε ένα τραγικό λάθος. Έφυγε από το εξεταστικό κέντρο, χωρίς να πάει να πάρει το κινητό του από τις τουαλέτες.

Οι επιτηρητές το ανακάλυψαν κι όταν επέστρεψε για να το πάρει τον «τσάκωσαν».

Δυστυχώς για τον ίδιο, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και το γραπτό του μηδενίστηκε.

Πότε μηδενίζεται ένα γραπτό

Ο υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν 0, αν υπάρξουν οι ακόλουθες ενέργειες: αντικείμενο ή μέσο που προαναφέρεται ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του.

Η Λυκειακή επιτροπή, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής.

Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Πηγή: alfavita.gr