Πανελλήνιες 2023: Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής

Πιο απαιτητικές οι Νομικές και οι Πολυτεχνικές σχολές

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο σχολών (ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών) οι υποψήφιοι φέτος είναι λίγο περισσότεροι από πέρσι (+ 600 περίπου) γεγονός που πιέζει ελάχιστα προς τα πάνω τις βάσεις εισαγωγής) Στα Αρχαία οι φετινοί υποψήφιοι που έγραψαν κάτω από τη βάση είναι περισσότεροι σε σχέση με πέρσι αλλά περισσότεροι είναι και οι υποψήφιοι που έγραψαν φέτος άριστα πάντα σε σύγκριση με τους περσινούς.

Αντίθετα στα Λατινικά οι φετινοί υποψήφιοι που έγραψαν κάτω από τη βάση είναι λιγότεροι από τους περσινούς αλλά οι αριστούχοι φέτος είναι περισσότεροι

Στην Ιστορία οι υποψήφιοι πήγαν χειρότερα και στις βαθμολογίες κάτω από το 10 (50,76%) αλλά και στην βαθμολογική κατηγορία 18-20.

Στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία φέτος οι αριστούχοι είναι διπλάσιοι από πέρσι αλλά και όσοι βρέθηκαν κάτω από τη βάση φέτος είναι λιγότεροι.

​Με βάση την πρώτη επεξεργασία των παραπάνω βαθμολογικών επιδόσεων των φετινών υποψηφίων σε σχέση πάντοτε με πέρσι δεν αναμένουμε αλλαγές στις βάσεις εισαγωγής των χαμηλόβαθμων τμημάτων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου ενώ θα έχουμε άνοδο στα υψηλόβαθμα και περιζήτητα (150-350 μόρια)

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικρές αυξομειώσεις στα χαμηλόβαθμα – Άνοδος στα υψηλόβαθμα

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο (θετικών και τεχνολογικών επιστημών) έχουμε περίπου 1000 λιγότερους υποψήφιους από πέρσι παράγοντας που σπρώχνει τις βάσεις εισαγωγής προς τα κάτω. Ωστόσο οι επιδόσεις των φετινών υποψηφίων είναι σαφώς καλύτερες από τις αντίστοιχες των περσινών γεγονός που σπρώχνει τις βάσεις προς τα πάνω. Τα Μαθηματικά έκαναν την έκπληξη φέτος καθώς οι υποψήφιοι, στο ιδιαίτερα δύσκολο και καθοριστικό αυτό μάθημα για την εισαγωγή στις πολυτεχνικές σχολές, τα πήγαν καλύτερα σε σχέση με το 2022.

Παράλληλα λιγότερα γραπτά κάτω από τη βάση είχαμε φέτος και στη Φυσική και στη Γλώσσα και μόνο στη Χημεία τα γραπτά ήταν περισσότερα κάτω από τη βάση από τα περσινά. Ωστόσο στην βαθμολογική κατηγορία 18-20 που διαμορφώνει την κίνηση των βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές εκεί τα πράγματα είναι σαφώς και ξεκάθαρα καλύτερα από πέρσι (υψηλότερες επιδόσεις), γεγονός που θα κάνει πιο απαιτητικές τις βάσεις εισαγωγής στα υψηλόβαθμα τμήματα.

Σε πρώτη εικόνα αναμένουμε άνοδο των βάσεων των υψηλόβαθμων τμημάτων του Πεδίου από 150 έως και 300 μόρια ενώ μικρή άνοδος θα καταγράψουν και οι βάσεις εισαγωγής στα χαμηλόβαθμα τμήματα.

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Πτώση των βάσεων στα χαμηλόβαθμα τμήματα – Μικρή υποχώρηση (40-120 μόρια) στα υψηλόβαθμα!

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες υγείας) θα έχουμε πτώση των βάσεων στα χαμηλόβαθμα τμήματα καθώς οι φετινοί υποψήφιοι στα περισσότερα μαθήματα και τη βαθμολογική κλίμακα 0-10 παρουσιάζονται με μεγαλύτερα ποσοστά από τους περσινούς και στη Βιολογία και στη Χημεία και στη Φυσική. 

Η επεξεργασία των στοιχείων δείχνει ότι στις χαμηλόβαθμες σχολές θα έχουμε μια υποχώρηση της τάξης των 200-350 μορίων ενώ οι υψηλόβαθμες θα είναι λιγότερο απαιτητικές από πέρσι κατά 40-120 μόρια  

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής): Με μικρές αυξομειώσεις τα χαμηλόβαθμα τμήματα – Άνοδος στα μεσαία και τα υψηλόβαθμα Τμήματα

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο (Οικονομίας και πληροφορικής) οι υποψήφιοι είναι περίπου 1.500 περισσότεροι από πέρσι, παράγοντας που σπρώχνει τις βάσεις ανοδικά. Ωστόσο και εδώ οι επιδόσεις στα μαθήματα έχουν τον πρώτο λόγο στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής. Στο μάθημα της Οικονομίας οι φετινές επιδόσεις είναι χειρότερες από πέρυσι. Περισσότεροι βρέθηκαν φέτος κάτω από τη βάση και λιγότεροι στη βαθμολογική κλίμακα του άριστα (18-20)

Οι επιδόσεις στην Πληροφορική και στα Μαθηματικά είναι στην κλίμακα 18-20 είναι καλύτερες από πέρυσι (αν και φέτος όπως και πέρυσι σχεδόν δύο στα τρία γραπτά είναι κάτω από τη βάση του 10). Καλύτερες είναι και οι επιδόσεις φέτος στη Νεοελληνική Γλώσσα

Τα πρώτα συμπεράσματα για την τάση στις βάσεις εισαγωγής είναι ότι θα έχουμε μικρές αυξομειώσεις στα χαμηλόβαθμα τμήματα και μικρή άνοδο της τάξης των 50 έως 100 μορίων στα υψηλόβαθμα.

Σχολές με ειδικά μαθήματα

Στην Αγγλική Φιλολογία, η οποία πέρσι κινήθηκε σε Αθήνα και ΑΠΘ στα 17.630 μόρια και 16.850 αντίστοιχα, αναμένεται άνοδος των βάσεων εισαγωγής, καθώς οι αριστούχοι εκτοξεύτηκαν στους 817 από 322 πέρσι.

Στα τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας που ανήκουν στο 1ο επιστημονικό πεδίο των θεωρητικών επιστημών αναμένουμε άνοδο των βάσεων από 350 – 700 μόρια καθώς εκτός από την αύξηση των αριστούχων στα ειδικά μαθήματα έχουμε και μεγαλύτερα ποσοστά στις υψηλές βαθμολογίες στα γενικά μαθήματα του 1ου επιστημονικού Πεδίου

Ανοδο των βάσεων εισαγωγής αναμένεται και στα Τμήματα Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας καθώς και σε αυτά έχουμε αύξηση των αριστούχων, μεγαλύτερη στα Γαλλικά, στα Γερμανικά και στα Ιταλικά και μικρότερη στα Ισπανικά.

Ανοδο των βάσεων εισαγωγής αναμένουμε και στις Αρχιτεκτονικές Σχολές (150-400 μόρια) καθώς έχουμε και εδώ καλύτερες επιδόσεις στην βαθμολογική κλίμακα 15-20

Πηγή: alfavita.gr